Jauniešu piedzīvotais nakts pasākumā Skrundas jauniešu centrā

Jauniešu piedzīvotais nakts pasākumā Skrundas jauniešu centrā Kādā no jauniešu tikšanās reizēm tika lemts ”Nakts pasākumam būs būt!” Organizatoriskos darbus uzņēmās Monta Lēvalde un Eva Beļska, kuras pasākumu arī vadīja. Tika gatavoti darba plāni, pasākuma programma, veidotas telpu dekorācijas un gādāti materiāli daudzveidīgu aktivitāšu norisei. 31. janvāra vakarā Skrundas jauniešu centrā ieradās ar guļampiederumiem un siltām pidžamām apgādājušies 18 jaunieši no Skrundas, Nīkrāces un Rudbāržiem. Tā kā ne visi bija savstarpēji pazīstami, vakars sākās ar saliedējošām iepazīšanās spēlēm. Tika sadalīti arī pienākumi – katrs pasākuma dalībnieks bija atbildīgs par kādu konkrētu aktivitāti, lai visi justos ērti un omulīgi. Paralēli spēlēm un dažādiem uzdevumiem jaunieši cepa picas. Vakara gaitā darbojās ”Skaistuma stūrītis”, kurā Monta dalījās savās zināšanās par frizūru veidošanu un dažādiem bižu pinumiem. Meitenes tika pie brīnišķīgām frizūrām. Ņemot vērā, ka Monta savu nākotni vēlas saistīt tieši ar friziera profesiju, viņai tā bija lieliska prakse, bet pārējām meitenēm – lieliska iespēja apgūt kaut ko jaunu. Kopības sajūtu deva sadziedāšanās (karaoke), kam sekoja arī dejas. Pēc pusnakts jauniešu uzdevums bija parādīt, kuram piemīt vislabākās pārliecināšanas spējas. Tā nu katrs gatavoja prezentāciju un centās pārliecināt pārējos pasākuma dalībniekus, ka tieši viņa izvēlētais ekipējums ir vispiemērotākais izdzīvošanai uz vientuļas salas. Liels paldies Montai un Evai par brīnišķīgi noorganizēto pasākumu! Teksts un foto: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste