Jauniešu un senioru kopā būšana

Jauniešu un senioru kopā būšana 14. septembra pēcpusdiena kļuva īpaša senioriem un jauniešiem, kuri sanāca kopā, lai zīmētu prieku. Skrundas jauniešu centra brīvprātīgo jauniešu grupa devās ciemos pie saviem mīļdraugiem – Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā mītošajiem senioriem, lai pabūtu kopā, čalotu, zīmētu, gleznotu un radītu prieku. Sigita Picule, Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra (VSAC) vadītāja, VSAC darbinieku un klientu vārdā izsaku lielu pateicību Skrundas Jauniešu centra (SJC) vadītājai Baibai Eversonei un viņas brīvprātīgajiem jauniešiem par interesanto un emocionāli piesātināto 14. septembra pasākumu "Uzglezno prieku!"
Šis, tāpat kā citi SJC rīkotie pasākumi senioriem, kārtējo reizi pierādīja, ka jauniešu un senioru mijiedarbībā ieguvējas ir abas puses. Ar patiesu gandarījumu varējām vērot, ar kādu entuziasmu zīmē seniors, kas teju pusgadsimtu nav turējis rokās krāsu zīmuli, savukārt ieinteresētība, degsme un pacietība, ar kādu jaunieši strādāja ar vecāko paaudzi, bija vienkārši apbrīnas vērta un daudzos VSAC darbiniekos raisīja milzīgu pozitīvu emociju pieplūdumu. Neviļus prātā nāk kaut kur lasītas dzejas rindas "Un nevajag nemaz tik daudz, pavisam nieku, lai mirdzošs mirklis nestu prieku..."
Aktivitāte īstenota Skrundas novada pašvaldības projekta „Mēs savam novadam!” (līgums Nr. 4-27/34) ietvaros, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” valsts budžeta finansējuma ietvaros. Teksts un foto: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste, un Sigita Picule, Skrundas VSAC direktore