Jaunietis – jaunietim II

Jaunietis – jaunietim II Jaunieši aicināti piedalīties Rīgas reģiona neformālās izglītības apmācībās par vienaudžu izglītību. Apmācības notiks: 2015. gada 9.-11.oktobrī, viesu namā "Vecupenieki", Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā. Pieteikšanās termiņš: 28. septembris. Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: https://goo.gl/Jv9h4t Apmācību mērķis: Attīstīt un pilnveidot kompetences, kā arī apzināt atbalsta sistēmu, kas nepieciešama kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai. Apmācību uzdevumi:
  • dalīties pieredzē par vienaudžu izglītības konceptu Latvijā un iespējām līdzdarboties;
  • aktualizēt neformālās izglītības dažādus aspektus un tās izmantošanu vienaudžu izglītībā;
  • nodrošināt apmācību dalībniekiem vietu, laiku un iespēju vienam no otra mācīties ar praktisku uzdevumu palīdzību;
  • atbalstīt dalībniekus mācīšanās procesā, nodrošinot drošu un atbalstošu neformālās izglītības vidi;
  • veidot savstarpējo vienaudžu izglītotāju sadarbības tīklu nākotnes darbībai.
Dalībnieku profils: jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Apmācībās tiek aicināti piedalīties jaunieši ar pieredzi vienaudžu izglītībā. Apstiprinājums par dalību apmācībās katram personīgi tiks nosūtīts e-pastā līdz 2015. gada 2. oktobrim. VIENAUDŽU IZGLĪTĪBA ir process, kura laikā izglītoti un motivēti jaunieši veic dažādas izglītojošas aktivitātes savu vienaudžu vidū ar mērķi attīstīt zināšanas, attieksmes un iemaņas. Latvijā īpaši izplatīta ir vienaudžu izglītības programmu izstrāde veselības jomā, piemēram, par seksuāli reproduktīvo veselību, savstarpējām attiecībām u.tml. Apmācības vadīs: Sintija Lase un Rinalds Rudzītis Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.
Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Ginta Salmiņa, Rīgas reģiona koordinators, tālr.: 29256888; ginta.salmina@gmail.com
Ginta Salmiņa, Rīgas reģiona koordinatore