Jaunmuižnieki dzied, dejo, spēlē un deklamē

Jaunmuižnieki dzied, dejo, spēlē un deklamē Š. g. 16. jūnijā ikvienam jaunmuižniekam bija iespēja radoši izpausties šogad rīkotajā vasaras koncertā. Šis pasākums vēlreiz apliecināja, ka iedzīvotāji ir izdomas bagāti un ar prieku piedalās dažādās aktivitātēs. Koncerta dalībnieki dziedāja, dejoja, spēlēja un deklamēja. Jūs bijāt lieliski!   Paldies Rasai par gardajām kūciņām, kuras pēc pasākuma varēja baudīt gad dalībnieki, gan skatītāji!   Teksts un foto: Sandra Balcere, Antuļu bibliotēkas vadītāja