Jauns auto klientu pārvadāšanai

Jauns auto klientu pārvadāšanai 14. jūlijā Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra sētā ieripoja jauns mikroautobuss Volkswagen Caravelle, kas par Skrundas novada pašvaldības līdzekļiem iegādāts centra klientu ar īpašām vajadzībām un gulošu pacientu pārvadāšanai.   “Bieži Kuldīgas, Saldus vai Liepājas ārstniecības iestāžu pacientus izraksta, norīkojot tālākai ārstēšanai Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrā. Lai pacientu piederīgajiem atvieglotu transportēšanas jautājumu risināšanu un nodrošinātu noteikumiem un prasībām atbilstošu, visiem pieejamu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, pašvaldībā tika lemts par šāda transporta līdzekļa iegādi,” tā Skrundas veselības un sociālās aprūpes centra direktore Sigita Picule. Mikroautobuss jau rūpnīcā ir ticis speciāli aprīkots, lai tā salonā varētu uzstādīt un nostiprināt gulošas personas transportēšanas nestuves. Pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma rezultātiem, līgums par mikroautobusa iegādi tika noslēgts ar SIA “Moller Auto Ventspils”. Līguma summa ir EUR 42 860,00, un finansējums mikroautobusa iegādei tika paredzēts iepriekš, plānojot pašvaldības 2015. gada budžetu.  Teksts un foto: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists