Jaunsargi dodas Ziemassvētku ieskaņas pasākumā

Jaunsargi dodas Ziemassvētku ieskaņas pasākumā 14. un 15. decembrī Rudbāržu apkārtnē vietās, kur 1918./1919. gada ziemā formējās O. Kalpaka vadītā bataljona pretuzbrukuma kaujas spēki, notika Rekrutēšanas un Jaunsardzes departamenta 1. novada nodaļas 414. jaunsargu vienības (instruktors Laimonis Grundmanis) tradicionālais pasākums – diennakts mācību pārgājiens ”Atrodi savu egli un paņem no tās savu Ziemassvētku dāvanu”. Uz šo pasākumu tika aicināti jaunsargi no tuvāko 5 novadu 13 skolām: Aizputes, Turlavas, Laidu, Skrundas, Kazdangas, Dunalkas, Durbes, Rudbāržu, Dzērves, Kalvenes, Krotes, Virgas, Priekules. Tā kā šo pasākumu atbalstīt tika lūgti skolu direktori, interesi izrādīja 30 jaunsargi no 8 skolām. Liels atbalsts bija transporta nodrošinājums, kuru sniedza Aizputes novada Cīravas un Aizputes pagasti un Priekules vidusskola, jo uz Rudbāržiem tika nogādāti 7 skolu jaunsargi. Vietas izvēle un pasākuma mērķis bija saistīt veicamos uzdevumus ar stāstījumu par vēsturiskajiem Ziemassvētku notikumiem. Diennaktij plānotie uzdevumi tik ņemti no jaunsargu mācību programmas, piemēram, visiem jaunsargiem ierindas elementu treniņi un dziesmas ”Ai, jel, manu vieglu prātu” mācīšanās, 3. līmeņa jaunsargiem patruļbāzes izveide un patrulēšana, ko apmācīja no Ādažu mācību centra uzaicinātais štāba virsseržants Guntars Zušs, praktiskā orientēšanās, bet 1. un 2. līmeņa jaunsargiem – darbs ar kompasu, ugunskura iekuršana, zupas vārīšana mežā. Iestājoties pusnaktij, jaunsargi sadalījās nelielās grupās un, saņemot maršruta karti, Morzes kodu, uzsāka savas egles meklēšanu Ventas kreisā krasta mežā Rudbāržu apkārtnē. Jaunsargi un instruktors pateicas O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktoram Dzintaram Strautam un skolas saimniekam Indulim Gūtmanim par dotajām iespējām izmantot skolas telpas kinofilmas ”Kareivis Džeina” vērošanai un mazākajiem jaunsargiem nakts rīta stundu pavadīšanai sporta zālē. Neskatoties uz zināmu nogurumu, jaunsargos bija jūtams prieks un gandarījums par izdevušos pasākumu. Par to liecina jaunsargu e-pasta vēstulēs instruktoram sūtītās atsauksmes par organizēto Ziemassvētku pasākumu. Amanda no O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas: „Interesanti bija tas, ka eglītes meklējumi notika tumsā. Tas bija sarežģīti, taču jautri. Mana grupa mežā nomaldījās, un mūs pārņēma bailes. Šķita šausmīgi. Tās sajūtas neaizmirsīšu vēl ilgi. Pasākums bija ļoti interesants un jauks. Ceru, ka tāds pasākums atkārtosies un dos daudz citu brīnišķīgu sajūtu.” Vladislavs no Virgas pamatskolas: „Tās man bija labākās brīvdienas, kādas esmu piedzīvojis. Es ar draugiem vienu nakti pavadījām mežā pie ugunskura. Stāstījām anekdotes un ēdām instruktora sarūpēto "strēlnieku" zupu. Nākošajā dienā mēs visi nofotografējāmies pie O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas plāksnes, uz kuras rakstīts "1919. gada 3. martā no šīs vietas sākās Latvijas atbrīvošana pulkveža Kalpaka vadībā". O. Kalpaks būtu lepojies par to, ko mēs visi jaunsargi darām.” Jaunsarga kandidāts Daniēls Arnis no Kalvenes pamatskolas: „Bija diezgan pavēss rīts, bet biju apņēmības pilns paveikt šo pārbaudījumu, jo vēlos pelnīti nest vārdu - jaunsargs. No sākuma bija nedaudz bail, jo tādā piedzīvojumā piedalījos pirmo reizi. Bija bail, ka kļūšu par "nosodīto”, kurš nespēs izpildīt instruktora dotās pavēles. Mūs visus sadalīja grupās, es biju grupā J-3. Pārgājienu sākām pēc pusdienām. No ceļa iegriezāmies mežā, kur bija jākurina ugunskuri. Pie vecāko jaunsargu ugunskura vārījām Strēlnieku zupu, kura sanāca ļoti garšīga. Pēc vakariņām instruktors mūs pulcināja kopā un iedeva kompasu, maršruta karti ar Morzes kodā uzrakstītām koordinātēm, ar kuru palīdzību mums bija jāatrod Ziemassvētku eglīte. Katrai grupai tā bija sava. Ar šo uzdevumu veiksmīgi tikām galā, mana grupa ieguva 3. vietu. Pēc tam devāmies atpakaļ uz skolu. Biju ļoti noguris, jo bija veikts tāls ceļš un liela pastaiga pa mežu. Skolā mums bija iespēja noskatīties kinofilmu "Kareivis Džeina”, bet diemžēl nogurums bija pārāk liels un filmu līdz beigām neredzēju. No rīta mums bija rīta rosme, brokastis un tad saņēmām balvas, kuras ļoti gaidīju. Ar šo pasākumu biju ļoti apmierināts un nākošo reizi noteikti došos atkal.” Teksts un foto: Laimonis Grundmanis, jaunsargu instruktors