Jaunsargi, skauti, gaidas un mazpulcēni tiksies pasākumā «Latvijas karavīrs laikmetu griežos»

Jaunsargi, skauti, gaidas un mazpulcēni tiksies pasākumā «Latvijas karavīrs laikmetu griežos» 7. un 8. novembrī Skrundā, pasākumā «Latvijas karavīrs laikmetu griežos» tiksies ap 300 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām – no Jaunsardzes, biedrības «Latvijas mazpulki» un biedrības «Latvijas skauti un gaidas», kā arī Skrundas novada skolu jaunieši. Pasākuma mērķis ir Latvijas jaunatnes saliedēšana, jauniešu valstiskā un patriotiskā audzināšana. Pasākumā paredzētas vairākas aktivitātes, to skaitā nakts pārgājiens ar militārām stafetēm un  kontrolpunktiem O. Kalpaka takā un Ventas forsēšana ar militāro tehniku – binvāgeniem, biedrības «Latvijas ģenerāļu klubs» pārstāvju tikšanās ar skolu jaunatni un sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana (Skrundas vidusskolā,  O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā, Nīkrāces pamatskolā,  Rudbāržu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā,  Skrundas profesionālajā vidusskolā, Jaunmuižas pamatskolā), kā arī ekskursijas pa Skrundas novada vēsturiskajām vietām un piemiņas ozola stādīšana pie Skrundas baznīcas netālu no vietas, kur pirms 95 gadiem pirmoreiz tika pacelts Latvijas karogs. Savukārt svinīgajā pasākumā Skrundas kultūras namā tiks demonstrēti filmu fragmenti par karavīru ikdienu starptautiskajās operācijās, būs sarunas ar misiju dalībniekiem, notiks paneļdiskusija ar biedrības «Latvijas ģenerāļu klubs» pārstāvjiem, kā arī tiks apbalvoti labākie eseju konkursa autori par Latvijas karavīriem. Muzikālos priekšnesumus sniegs Skrundas kultūras nama vīru vokālā ansamblis «Vecie zēni» un Nacionālo bruņoto spēku orķestra bigbends. Pasākumu noslēgs svinīgā lāpu – gaismas nodošanas ceremonija Latvijas novadiem. Visām pasākumā iesaistītajām organizācijām tiks pasniegtas lāpas, tā simboliski nododot dzimtenes mīlestību simbolizējošo gaismu tālāk. 2011. gadā biedrība «Latvijas ģenerāļu klubs» aizsāka jaunu tradīciju, organizējot patriotiska rakstura izglītojošus pasākumus neilgi pirms Lāčplēša dienas ārpus Rīgas, lai veidotu jauniešos dziļāku izpratni par Lāčplēša dienas un 18. novembra nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrotu armijas un karavīra lomu gan vēsturē, gan mūsdienās. 2011. gadā tāds pasākums notika Trikātā, 2012. gadā – Jēkabpilī un šogad tas plānots 7.–8. novembrī Skrundā, savukārt 2014. gadā pasākums norisināsies Balvos. Pasākumu rīko «Latvijas ģenerāļu klubs» sadarbībā ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centru, Skrundas novada domi, 1. Zemessardzes novada 45. kājnieku bataljonu. Atbalsta: Nacionālie bruņotie spēki, Rīgas brīvostas pārvalde,SIA «Latvijas mobilais telefons». Informāciju sagatavojusi
Vineta Žilinska,
Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra
sabiedrisko attiecību speciāliste.
Tālrunis +371 67335389.
E-pasts: vineta.zilinska@rjc.gov.lv