"Jautrais dancis" brauc ciemos

Pagājušās ceturtdienas (13. marta) mēģinājums Skrundas pirmskolas vecuma deju kolektīva ”Jautrais dancis” dejotājiem iesākās citādāk nekā ierasts. Bērni, saģērbušies tautas tērpos, satraukti gaidīja autobusu, jo bija jābrauc ciemos pie Saldus ”Sienāzīšiem” ( Saldus BJC), kur kopā ar bērnu deju kolektīviem no Saldus un Lutriņiem rādījām, ko šogad esam iemācījušies. Saldū mazie dejotāji dejoja divas dejas – ”Kāda kuram dziesmiņa” (šī deja ir iekļauta nākamo skolēnu deju svētku repertuārā) un ”Mācāmā dziesmiņa”. Mazie skrundenieki uzstājās koncerta sākumā, bet pēc tam skatījās citu bērnu priekšnesumus, kā arī rotaļājās ar lielisko Saldus zaķi. Saldū ”Jautrā danča” dejotāji satikās ar saviem draugiem ”Sprīdīšiem” no Lutriņiem, pie kuriem mēs ciemojāmies 13. februārī. Lutriņos mēs viesojāmies jau trešo gadu. Savus draugus no Saldus un Lutriņiem mēs gaidīsim ciemos maija beigās, kad kopā dejosim estrādē, Skrundas bērnu deju svētkos. Šie koncerti nav vienīgie, kuros dejoja ”Jautrais dancis”. Mazie skrundenieki uzstājās gan pašdarbnieku koncertā, gan senioru deju kolektīva ”Virši” jubilejas koncertā, kā arī VPDK ”Mežābele” draugu koncertā. Prieks, ka Skrundas visu paaudžu dejotāji draudzīgi dejo uz vienas skatuves visos koncertos un vienmēr uzaicina arī pašus mazākos dejotājus. Teksts: Liene Alenceviča, pirmskolas vecuma deju kolektīva pedagoģe