Jokojot un nopietni

Jokojot un nopietni Skrundas profesionālajā vidusskolā 13. februārī viesojās Skrundas novada 8. un 9. klašu skolēni kopā ar skolu direktoriem, lai piedalītos konkursos un atpūstos neformālā atmosfērā. Pasākums gada garumā „Šis ir otrais posms ilgākam karjeras izvēles pasākumam, kurā mēs iepazīstinām novada skolēnus ar savu piedāvājumu. Mūsu pedagogi jau bijuši novada skolās, kur vadīja amatu mācības stundas. Līdz mācību gada beigām viņus aicināsim ciemos vēlreiz, lai detalizēti iepazīstinātu ar iespējām apgūt arodu, kā arī viesosimies vecāku sapulcēs,” stāsta profesionālās vidusskolas skolotāja Gunta Stepanova.
Skolas plašajā ēdnīcā salikti galdi, pie tiem meistari uzdod jautājumus Skrundas vidusskolas, O. Kalpaka Rudbāržu un Nīkrāces pamatskolas komandām. Par elektriķa profesijas smalkumiem iztaujā Laimonis Bivbāns, bet Osvalds Sulojevs ievada būvniecības noslēpumos. Valentīna dienas galda kartītes visi gatavo Laimas Kukules vadībā. Kamēr audzēkņi aizņemti ar nopietno, skolu direktoriem dots cits, kādam, iespējams, pavisam neierasts uzdevums: no biskvīta ripām, ievārījuma, putukrējuma un citām garšīgām lietām gatavai jātop tortei.
Spārnoti teicieni un problēmas Kad uzklāti galdi un goda vietā nolikta torte, jāatmin katra direktora iemīļotākie teicieni darba laikā. Droši vien daudzi Skrundas vidusskolas skolēni un absolventi pazīs Aināra Zankovska spārnoto uzrunu skolas līnijā: „Sveicināta, skolas tauta!” „Katram skolēnam jāmācās tajā mācību iestādē, kuru viņš izvēlējies. Priecājamies par katru skolēnu, jo visi zinām, ka tas ir deficīts, tomēr savstarpēji novadā rokas viens otram ārā nelaužam,” tā par skolēnu plūsmu novadā teic A. Zankovskis.
Rudbāržu pamatskolas direktoru Dzintaru Strautu vairāk satraucot problēma, piemēram, kā piepildīt lielo muižas ēku, savukārt nīkrācniece Svetlana Rumpe bilda, ka viņas audzēkņi ik pa laikam izvēlas vietējo profesionālo skolu.
Skolēni atzina, ka bijis interesanti piedalīties konkursos, kā arī būt kopā ar savu direktoru draudzīgā gaisotnē. „Visvairāk aizrāva būvniecības materiālu minēšana, arī galda klāšana. Tomēr savu nākotni nedomāju saistīt ar šo skolu,” atzina Nīkrāces pamatskolas skolniece Rita Jasinoviča.
Informācija pārpublicēta no http://kurzemnieks.lv/Jokojot-un-nopietni Teksts: Vija Zariņa Foto: Aivars Vētrājs