Kā atnāk dzejolis

Kā atnāk dzejolis Dzejas dienu ietvaros Skrundas pagasta Antuļu bibliotēka kopā ar bērnu dzejnieci Ivetu Skapsti organizēja pasākumu “Kā atnāk dzejolis”.     Dzejnieces ikdiena saistīta ar bērniem, viņa ir Ventspils Gāliņciema bibliotēkas vadītāja. Rakstīšanai dzejniece velta brīvos brīži vakaros, bet reizēm dzeja topot arī no rīta. Mēdzot būt arī tā, ka, ejot pa ielu, dzejolis pēkšņi iešaujas prātā – tad mudīgi tiekot meklēta pildspalva un lapiņa, lai dzejoli pierakstītu turpat uz ielas. „Citi izlādējas plēšot traukus, bet man sakārtoties palīdz dzeja. Ja kādu tā iedvesmo, es tikai priecājos,” tā par sevi stāsta Iveta Skapste. Dzejniecei ir iznākuši divi dzejoļu krājumi “Kāpēc man tāds deguns” (2011. g.) un “Kā atnāk dzejolis” (2014. g.). Abi dzejoļu krājumi uzreiz pēc to izdošanas guva lielu atzinību mazo lasītāju vidū. Pasākumā “Kā atnāk dzejolis” dzejniece savus dzejoļus deklamēja ļoti atraktīvi. Vislielāko jautrību izraisīja dzejolis par baidīšanu. Visi varēja pārliecināties par dzejnieces īpašajām stāstnieces spējām, jo jebkuru situāciju no dzīves viņa prata izstāstīt tā, ka pārējie klausījās ar lielu interesi. Lietā tika liktas gan emocijas, gan žesti, gan ķermeņa kustības. Brīžiem visi smējās, vēderus turēdami. Tā rezultātā dzejas stunda paskrēja nemanot. Pasākumu apmeklēja 25 Jaunmuižas pamatskolas audzēkņi un viņu pedagogi. Pēc pasākuma bērni teica: Mums tikšanās ar dzejnieci ļoti patika. Viņa visus izsmīdināja.” Savukārt skolotājas atzina: Ļoti emocionāla un atraktīva dzejniece.” Paldies dzejniecei par tik ļoti emocionālo stāstījumu! Teksts un foto: Sandra Balcere, Skrundas pagasta Antuļu bibliotēkas vadītāja