Kādu šogad prognozējat situāciju ar ceļiem, kas ir pašvaldības pārziņā?

Kādu šogad prognozējat situāciju ar ceļiem, kas ir pašvaldības pārziņā? Atbildot uz šo jautājumu, par Skrundas novada pašvaldības ceļu uzturēšanai atvēlēto finansējumu, ceļu stāvokli un situāciju 2014. gadā laikrakstu ”Kurzemnieks” informēja Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Putniņš. – Šogad novadam ceļu fondā piešķirti 142 185 eiro, tas ir par 32 254 eiro vairāk nekā pērn. Summa nav liela, tomēr varēsim dzīvot labāk nekā iepriekš. Tāpat kā citas pašvaldības pagājušajā gadā iesniedzām informāciju par ceļiem, kas ir avārijas situācijā. Līdz ar to saņēmām papildu naudu. Tie bija atsevišķi posmi pagastos, kur ceļš jau bija kļuvis kā grāvis. Iztīrījām, uzvedām granti, profilējām un sakārtojām normālā stāvoklī. Daudz tādu vietu nebija. Galvenokārt tur, kur bijusi pārslodze no smagās tehnikas, izstrādāti meži, notikusi intensīva lauksaimnieciskā darbība. Vecie ceļi nav paredzēti tādām masām, līdz ar to ātri iet postā. No ziemas nebaidāmies, jo sals ir daudz labāks par mitrumu. Lietus laikā daļa pašvaldības ceļu ar grants segumu bija grūti izbraucami, dažviet tas vispār nebija iespējams un nācās likt masas ierobežojumus. Tāpēc ziema labāka, protams, ja nav pārāk daudz sniega. Par ceļu uzturēšanu pagastos pašvaldība arī šajā gadā noslēgusi līgumu ar SIA Taku meistars, kā arī Skrundas komunālo saimniecību, kuras pārziņā lielākoties ir ielas pilsētā. Tīrīšanas prioritātes nosaka intensitāte, vispirms tīrām ceļus, kur brauc vairāk mašīnu, tad pārējos. Ņemam vērā, lai būtu nodrošināti skolēnu pārvadājumi, sabiedriskais transports, piena savākšana un citas saimnieciskas darbības. Plānveidīgi pārbaudām tās vietas, kur nepieciešami lielāki darbi. Aizvadītajā nedēļā piešķirto finansējumu sadalījām starp pilsētu un pagastiem, izskatās cerīgi. Katastrofālām situācijām nevajadzētu būt. Tagad ar visiem, kas plāno darbus ar jaudīgu tehniku, iepriekš vienojamies, ka ceļš vēlāk būs tādā pašā stāvoklī, kādā bijis pirms tam. Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks” (20.01.2014)