Kas jāzina par kompostēšanu

Kas jāzina par kompostēšanu Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu realizējusi projektu “Kompostētāju klubs” – bioatkritumu kompostēšanas popularizēšanas kampaņa”. Kampaņas laikā ir apkopta bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas labās prakses pieredze, kā arī izveidota informatīvā platforma biedrības LASA mājas lapā. Ar projekta kopsavilkumu –  mērķiem un galvenajiem rezultātiem, kompostēšanu mājsaimniecībās, bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas pieredzi pašvaldībās, komposta kvalitātes standartiem un ierosinātajām likumdošanas izmaiņām var iepazīties ŠEIT. Informatīvā platforma “Kompostētāju klubs”: http://www.lasa.lv/kompostetaju-klubs/ Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds Informācijas avots: “Kompostētāju klubs” www.lasa.lv/kompostetaju-klubs