Klajā nācis pētījums "Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013"

Klajā nācis pētījums Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” veikusi pētījumu “Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013.” Pētījumā ir apkopoti dati un fiksētās izmaiņas par 2013. gada notikušajām izmaiņām NVO sektorā.    eLPA ieguva un analizēja datus par Latvijas NVO sektoru, kā arī izstrādāja sistēmu, kas ļauj analizēt sabiedrības līdzdalības intensitāti un pielāgoja monitoringa sistēmu, lai iegūtu datus par biedrību un nodibinājumu darbību. Ar šo pētījumu eLPA vēlas panākt pozitīvas izmaiņas NVO sektorā, nodrošinot to, ka cilvēki ir gatavi atklāti dalīties ar informāciju NVO sektora sakārtošanas mērķa labā. Iegūtā informācija ir ļāvusi izstrādāt priekšlikumus publiskā finansējuma pārdalei NVO jeb Latvijas NVO fonda izveidei. Galvenie secinājumi par NVO sektora darbību ir: organizāciju skaits visās Latvijas pašvaldībās ir audzis, intensīvāka un regulārāka kļuvusi organizāciju darbība, vienlaikus ir augušas valsts iestāžu gaidas par biedrību un nodibinājumu darbības profesionalitāti. Ja vēlies uzzināt, par cik procentiem katru gadu samazinās Rīgā reģistrēto NVO skaits (attiecībā pret kopējo NVO skaitu Latvijā), kurā pašvaldībā uz 1000 iedzīvotājiem ir vislielākais NVO skaits, kāda ir situācija ar NVO skaitu katrā no reģioniem (pieaugums vai kopējā skaita samazinājums), ko iedzīvotāji domā par NVO darbu un cik Latvijas iedzīvotāji ir iesaistījušies NVO darbā, lasi jauno pētījumu un dalies ar to! Pētījumā var uzzināt faktus par NVO reģionālā griezumā, piemēram: Pāvilostā ir vislielākais NVO blīvums Latvijā - uz 1000 iedzīvotājiem ir nodibinātas 13 biedrības un nodibinājumi. Latgales reģionā visvairāk organizācijas ir reģistrētas Daugavpilī – 430 biedrības un nodibinājumi jeb 27% no organizāciju kopējā skaita Latgales reģionā. Vidzemnieki ir aktīvākie Latvijā parakstu vākšanā, piedaloties sabiedriskās apspriedēs u.c. – iesaistījušies 18% iedzīvotāju. Zemgales iedzīvotāji ir visaktīvākie dalībnieki talkās – 36% iedzīvotāju. Papildus aicinām iepazīties ar Latvijas Fakti veikto sabiedriskās domas aptaujas Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā rezultātiem un publicitātes kvalitatīvo analīzi, ko veica Nacionālā informācijas aģentūra LETA. Nākamais pētījums par NVO sektoru Latvijā tiks veikts 2015. gadā. Pētījumu veikšana nodrošinās regulāru un kvalitatīvu informāciju par NVO sektora attīstību Latvijā. Ar pētījumu var iepazīties ŠEIT.        Informāciju sagatavoja: biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse” Tel. 67846464,  alianse@nvo.lv