Klientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu konkursu

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu konkursu Liepājas, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Skrundas, Vaiņodes, Saldus un Brocēnu novados, kurā aicina piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības. DOKUMENTI Projektu konkursa mērķis – realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:
  • projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija;
  • projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;
  • projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;
  • projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
  • projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;
Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem viena projekta realizācijai – līdz 400 LVL.

Informācija par Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām un ieteikumiem to aizpildīšanai: www.hipo.lv

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 31.jūlijs

Projekti jāiesniedz personīgi Hipotēku bankas filiālē/norēķinu grupā vai sūtot pa pastu:
Hipotēku banka, Liepājas filiāle: Lielā iela 12, Liepāja, LV 3401;
Hipotēku banka, Saldus norēķinu grupa: Jelgavas iela 3, Saldus, LV 3800
Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkursā!