Klīniskos un veselības psihologus un ārstus psihoterapeitus aicina pieteikties valsts apmaksātu konsultāciju sniegšanai

Klīniskos un veselības psihologus un ārstus psihoterapeitus aicina pieteikties valsts apmaksātu konsultāciju sniegšanai

Lai nodošinātu iedzīvotājiem valsts apmaksātas psiholoģiskās un psihoterapeitiskās palīdzības pieejamību Covid-19 pandēmijas laikā un veicinātu labāku atgūšanos no Covid-19 ietekmes, samazinot tās izraisītas sekas psihiskai veselībai, Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina nozares speciālistus pieteikties valsts apmaksātas psiholoģiskās un psihoterapeitiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanai.

Tā kā pakalpojums ir ārstniecības procesa sastāvdaļa, kas paredz pakalpojuma sniegšanu personām ar noteiktām diagnozēm, vadoties pēc noteiktiem klīniskiem algoritmiem, psiholoģiskās un/vai psihoterapeitiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanai var pieteikties sertificēti klīniskie un veselības psihologi (ar vai bez tālākizglītību psihoterapijā), kuri ir reģistrēti psihologu reģistrā, kā arī ārsti psihoterapeiti. Detalizēta informācija par pieteikšanos, piedāvāto tarifu un līguma slēgšanu ir pieejama NVD mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Profesionāļiem” – “Aktualitātes”.

Kopumā valsts apmaksāta psiholoģiskā un psihoterapeitiskā ārstniecības atbalsta sniegšanai iedzīvotājiem 2021. gadā no valsts budžeta līdzekļiem ir plānoti 1,7 miljoni eiro.

Informāciju sagatavoja:

Evija Štālberga

Nacionālā veselības dienesta

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr.: 6 045007; 28383970