Kļūstam videi draudzīgāki

Kļūstam videi draudzīgāki 3. septembrī Skrundas novada pašvaldības ēkas pagalmā ieripoja divi jauni elektromobiļi. Viens ir paredzēts Skrundas novada pašvaldības būvvaldei, ar otru brauks bāriņtiesas un sociālā dienesta darbinieki.   Līdz šim Skrundas novada pašvaldības struktūrvienībai – būvvaldei, kurā ietilpst būvvaldes vadītājs, arhitekts un būvinspektors, nebija dienesta auto. Darba vajadzībām galvenokārt tika izmantoti personīgie auto. Ar otru elektromobili brauks bāriņtiesas darbinieki, jo arī šī struktūrvienība izmanto privāto transportlīdzekli pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai – pārsvarā bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībai un nodrošināšanai. Lai iegādātos šādus auto, Skrundas novada pašvaldība piedalījās Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu iesniegumu atklātā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”. Skrundas novada pašvaldībā lēmums tieši par elektromobiļu iegādi tika pieņemts galvenokārt tādēļ, ka līdz nullei tiks samazināti kaitīgie izmeši un elektromobiļa ekspluatācijai pa Skrundas novadu ir vislielākā perspektīva. Ar vienu uzlādi ir pietiekami vidējam dienas nobraukumam (100 km). Salīdzinot ar degvielas izmaksām, iekšdedzes motoru degvielas izmaksas uz 100 km svārstās no 10–15 EUR, bet 100 km veikšana ar elektromobili izmaksā tikai ap 3,00 EUR, kā arī šo auto vienmēr var uzlādēt no “parastās rozetes”. Projektā noteikts, ka katra iegādātā elektromobiļa nobraukumam viena gada laikā ir jābūt 24000 km. Skrundas novada pašvaldība 2014. gada 20. jūnijā veica iepirkuma procedūru, kurā uzvarēja SIA “Moller Auto Latvia” ar marku un modeli – Volkswagen Up! par kopējo summu 50590,00 EUR (ar PVN), no kuriem ~ 70% ir KPFI finansējums. Skrundas televīzijas sagatavoto video var noskatīties ŠEIT. Teksts: Kristīne Vērdiņa, Skrundas novada pašvaldības projektu speciāliste Foto: Sandris Kuzmickis