Kļūsti par biznesa zvaigzni – piesakies Dienas startam!

Kļūsti par biznesa zvaigzni – piesakies Dienas startam! Jau trešo gadu laikraksts «Diena» kopā ar Latvijas Attīstības finanšu institūciju «ALTUM» (iepriekš – Hipotēku banku) īsteno biznesa realitātes seriālu – projektu «Dienas starts». Projekts ir lieliska iespēja jaunajiem uzņēmējiem saņemt vērtīgus padomus sava biznesa ieceres realizēšanā un vairot sava biznesa atpazīstamību. Šogad projektā piedalīsies seši jaunie uzņēmēji. Trīs no viņiem konkursa kārtībā tiks izraudzīti no ALTUM programmu dalībniekiem, trīs pārējie – no tiem, kuri pieteiksies projektam, aizpildot anketu www.diena.lv/dienas-starts vai rakstot uz laikrasta «Diena» redakciju. Pieteikties dalībai projektā var līdz 21. martam. Projekta «Dienas starts» mērķis ir atbalstīt jauno uzņēmēju centienus, kā arī iedrošināt tos, kas par savu uzņēmumu vēl tikai domā. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad pieteikumus gaidām ne tikai no tādiem biznesa uzsācējiem, kas tieši šogad apņēmušies savu ideju pārvērst reālā uzņēmumā, bet arī no tiem, kas uzņēmējdarbību sākuši jau 2013. gadā un patlaban plāno sava uzņēmuma tālāko attīstību, paplašināšanu, meklē eksporta iespējas savai produkcijai u.tml. «Dienas starts » dalībniekus visa gada garumā vērtēs uzņēmējdarbības jautājumos kompetenta žūrija, kas sekos līdzi tam, kā progresē un attīstās projekta dalībnieku bizness, kas parādās kā tā stiprās un vājās puses, kas uzskatāms par kļūmēm un sasniegumiem. Ar sešiem izvēlētajiem projekta dalībniekiem laikrakstā «Diena» un portālā Diena.lv iepazīstināsim aprīļa sākumā un līdz pat decembrim sekosim līdzi viņu biznesa ikdienas priekiem un rūpēm, panākumiem un izaicinājumiem. Par viņu biznesa piedzīvojumiem tiks veidoti raksti un video sižeti, uzņēmēju progresu vērtēs un noderīgus padomus viņiem dos gan dažādu jomu eksperti, gan žūrija. Projekta dalībnieku biznesa noslēpumi un komerciāli jutīga informācija, protams, tiks respektēta. Ar projekta norisi un pieteikšanās nosacījumiem var iepazīties ŠEIT, kā arī šodienas, 7. marta, laikrakstā Diena. Teksts: Elīna Kresa, SIA Dienas Mediji mārketinga un sabiedrisko attiecību projektu vadītāja