Kļūsti par vienaudžu izglītotāju!

Kļūsti par vienaudžu izglītotāju! Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienība "Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne" (LSKJ) izsludina pieteikšanos bezmaksas vienaudžu izglītotāju apmācību ciklam "Nākotnes akadēmija". Apmācību ciklam "Nākotnes akadēmija" tiks atlasīti 30  radoši, motivēti un zinātkāri jaunieši vecumā 15 – 30 gadi no visas Latvijas. Vienaudžu izglītotāji ir speciāli apmācīti  un motivēti jaunieši, kuri vada/organizē dažādas izglītojošas aktivitātes vienaudžiem. Sagaidām, ka sadarbosies ar LSKJ ilgtermiņā un nodosi savas zināšanas vienaudžiem vismaz reizi mēnesī. Vienaudžu izglītotāju darba mērķis – veicināt vienaudžu zināšanas, iemaņas un izpratnes veidošanu, kas palīdzēs jauniešiem uzņemties atbildību un aizsargāt savu un savu vienaudžu veselību. Vienaudžu izglītība ir neformālās izglītības metode, ko izmanto, kā profilakses pasākumu, jauniešu informēšanai par drošības un veselības jautājumiem. Kļūstot par LSKJ vienaudžu izglītotāju, Tu iegūsi padziļinātas zināšanas par  seksuālo veselību, HIV/AIDS, STS, atkarību  izraisošām vielām, drošības jautājumiem uz ceļa, ūdenī un ugunsgrēka gadījumā, zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, pieredzi prezentāciju gatavošanā,  nodarbību vadīšanā – publiskā runā un citās jomās. Pēc apmācību cikla „Nākotnes akadēmija” pabeigšanas Tu iegūsi dokumentu, kas apliecina Tavas iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī saņemsi rekomendāciju Tavām turpmākām aktivitātēm. Šis var būt Tavs 1. un nozīmīgākais solis  nākotnes profesijas izvēlē –  medicīnā, sabiedrības veselībā vai pedagoģijā! Apmācības notiks vairākās daļās:  1.nodarbība 2014.gada 1. un 2.martā Rīgā. Nodarbības plānotas 2014.gada I pusgada katra mēneša pirmajā nedēļas nogalē. Piesakies apmācību ciklam „Nākotnes akadēmija” līdz 2014.gada 14. februārim, aizpildot pieteikuma veidlapu elektroniski: http://ejuz.lv/px0qh. Atlases rezultāti būs pieejami pēc 2014.gada 17. februāra, sazināsimies ar katru interesentu personīgi. Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt/ zvanīt: t.67336653, e-pasts: apmacibas@lskj.lv Informācija pārpublicēta no http://lskj.lv/klusti-par-vienaudzu-izglitotaju/