Klusums skan Skrundas kultūras namā

Klusums skan Skrundas kultūras namā 20. decembrī visi bija mīļi gaidīti Skrundas kultūras namā, kur notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts "Kad klusums skan”.     Gaisā virmoja piparkūku smarža, un kūpošā liepziedu tējas tase skatītājiem radīja mājīguma sajūtu. Ziemassvētku koncertā ar sirsnīgām dziesmām uzstājās visi Skrundas kultūras nama dziedošie kolektīvi: vīru vokālais ansamblis "Vecie zēni" Viestura Meļķa vadībā (koncertmeistars Jānis Āboliņš), Sarmītes Pavilaites vadītie kolektīvi – bērnu vokālais ansamblis un senioru koris "Novakars" (koncertmeistare Antra Zuntnere), Gunas Pavilaites vadītie kolektīvi – sieviešu vokālais ansamblis "Romance" (koncertmeistare Antra Zuntnere), bērnu popgrupa “Bums”, kā arī sieviešu koris "Sonante" (vadītāja Laimdota Mūrniece un koncertmeistars Jānis Āboliņš). Koncerta izskaņā visi kolektīvi nodziedāja kopīgu dziesmu “Lai Tevi sargā..”, tā veidojot Ziemassvētku kopkori, kuru vadīja Laimdota Mūrniece un muzikāli pavadīja Antra Zuntnere. Ziemassvētku laikā Sirds domu ceļus staigā – Pa ceļiem un pa laukiem, Pie mīļajiem, pie draugiem. Un mīļi, mazliet klusi, Ir dziesma atnākusi…    Teksts: Aivita Emerberga, foto: Ance Saulgrieze (Skrundas kultūras nams)