Ko lasa mūspusē

Ko lasa mūspusē Nevalstiskā organizācija “Lauku bibliotēku atbalsta biedrība” (LBAB) 2014. gadā izsludināja konkursu par Latvijas bibliotēkās lasītākajām grāmatām. Apkopojot Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada bibliotēku statistiku par grāmatu pieprasījumu, Kuldīgas galvenā bibliotēka konkursa komisijai aizsūtīja rezultātus par mūsu lasītāju izvēli. Konkursā varēja piedalīties Latvijas pēdējo trīs gadu pirmizdevumi septiņās nominācijās katrā pa pieciem pretendentiem. Oriģinālprozā mūsu lasītāji priekšroku devuši Dainas Avotiņas romānam Dzērvju svētība (109 pieprasījumi), 102 reizes lasīts Māras Zālītes dokumentālais darbs Pieci pirksti, 3. vietā Ingunas Baueres Līdz septītai paaudzei, 4. – ventspilnieces Laimdotas Sēles Kaislību pavārgrāmata. Bet Laimas Kotas Mana turku kafija un Daces Judinas Ziemas blūzs ar 51 pieprasījumu dala 5. vietu. Jaunākā oriģināldzeja gan visos trīs novados lasīta maz. Visvairāk, 16 reižu, pie lasītājiem nonākusi Talsu dzejnieces Maijas Laukmanes grāmata Gaiss smaržo pēc mīlestības, 2. – Dzintras Žuravskas Savas pasaules vidū, 3. – Ineses Toras No mīlestības mīlestība zied, bet 4. vietu ar 10 pieprasījumiem dala Lijas Brīdakas Dvēseles ziedēšana un Kornēlijas Apškrūmas Dzirdēt ar sirdi, arī piektā ir K. Apškrūmas grāmata – Sirdsapziņa. Spriežot pēc izsniegumiem, itin pieprasīta bijusi tulkotā daiļliteratūra, un dominējušas Šarlotes Linkas grāmatas; 1. – Vētru laiks, 2. – Mantinieki un Savvaļas lupīnas (abas lasītas 55 reizes), 3. – Noras Robertsas Otrā iespēja, 4. – Ērikas Leonardas Džeimsas Brīvība piecdesmit nokrāsās, 5. – Lorenas Keitas Eņģeļu nakts. Bērnu oriģinālliterartūrā favorīte bijusi Māras Cielēnas pasaku grāmata Mazais mākoņzaurs (82), 2. – Ulda Ausekļa dzejoļu krājums Man ir runcis Francis, 3. – Vika Kenijas pasaciņas, 4. – Jura Zvirgzdiņa piedzīvojumu stāsts Ahoi! Plūdi Daugavā, 5. – Māra Runguļa vēsturiskais detektīvstāsts Lapsu kalniņa mīklas. Īpaši aktīvi bijuši tulkotās bērnu literatūras lasītāji. 101 priekšroku devis Džefa Kinnija Grega dienasgrāmatai; 8: nu gan neveicas, tikai viena izvēle mazāk Karīnes Lorēnas darbam Vistiņa iemīlējusies, 3. – Krisa Ridela Ada un peles rēgs, 4. – Eduarda Uspenska Tēvocis Fjodors, suns un kaķis, 5. – Deivida Mellinga Kur ņemt vienu apkampienu. Mūsu novadu lasītāji iecienījuši dokumentālo un zinātniski populāro oriģinālliteratūru, tā izsniegumos dominē, bet 1. vietā Ingas Jērumas darbs Ilze Vazdika. Saldā katorga (129), 2. – Ārijas Iklāvas atmiņas Ir visādi gājis, 3. – Irēnas Lagzdiņas Izslāpums. Olga Dreģe, 4. – vēl viena I. Jērumas grāmata: No Zentas līdz Zentai par Valmieras teātra aktrisi Regīnu Devīti, 5. – Līgas Blauas Dzīvesstāsti. Tulkotās dokumentālā un zinātniski populārās literatūras sadaļā trīs Viktora Suvorova grāmatas: 1. – Atbrīvotājs, 2. – Kuzjas māte, 4. – Pret visiem. 2. vietā Klarisas Pinkolas Ekstesas Sievietes, kas skrien ar vilkiem, bet 5. – Rozas Marijas Kurto Zīmēsim ar pirkstiem. Gada beigās būs apkopoti visi rezultāti, tad arī kļūs skaidrs, kādai literatūrai priekšroku dod Latvijas lasītāji. Informācija pārpublicēta no laikraksta “Kurzemnieks” (19.11.2014 ) Teksts: Mārīte Milzere