Koncertā sadziedas Skrundas novada skolēni

Koncertā sadziedas Skrundas novada skolēni 11. aprīlī O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā notika Skrundas novada skolu sadziedāšanās koncerts ”Es dziedu tā”. Koncertā piedalījās bērni un jaunieši no Jaunmuižas pamatskolas (L. Freimane), Nīkrāces pamatskolas (D. Ganiņa), Skrundas vidusskolas (D. Ganiņa), kā arī O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas (I. Ozola). Šogad šis koncerts Rudbāržos notika pirmo reizi. Liels paldies par ieguldīto darbu skolotājiem, pašiem māksliniekiem, kā arī Rudbāržu pamatskolas vadībai par atsaucību. Koncerts bija ļoti skaists un emocionāls. Priecēja tas, ka daudzi bērni paši spēlēja kādu no mūzikas instrumentiem. Prieks, ka mūsu Skrundas novadā ir tik muzikāli un radoši bērni un jaunieši. Cerams, arī turpmāk notiks šādi sadziedāšanās koncerti. Teksts: Antra Bikše, jaunatnes lietu speciāliste Rudbāržos Foto: Dzintars Strauts, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktors