Konkurss sociālā riska grupas jauniešiem

Konkurss sociālā riska grupas jauniešiem Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina atklāto projektu konkursu "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos". Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 20. aprīlis līdz plkst.17.00. Konkursa mērķis ir izvēlēties vismaz 16 konkursa nolikumam atbilstošus projektus, kuru ietvaros tiks sekmēta sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaiste dažādās aktivitātēs, jauniešu iniciatīvu projektu veidošanā un īstenošanā, kā arī dalība neformālās mācīšanās aktivitātēs, tādejādi sekmējot šo jauniešu līdzdalību sabiedriskajos procesos un pilnveidojot šo jauniešu sociālās prasmes. Konkursa nolikums
1. pielikums Projekta pieteikuma veidlapa
2. pielikums Projekta budžeta tāme
Informācija pārpublicēta no: http://jaunatne.gov.lv