KPR ES struktūrfondu informācijas centra aktualitātes

KPR ES struktūrfondu informācijas centra aktualitātes Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs informē par izsludinātajiem konkursiem un aicina piedalīties semināros.   Gada noslēguma konkurss “Atpazīsti Kurzemes pilsētas!”
Līdz 2014. gada 18. decembrim Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko konkursu “Atpazīsti Kurzemes pilsētas!”. Konkursā var piedalīties jebkurš interesents. Konkursa dalībniekiem pēc fotogrāfijām, kurās attēloti īstenotie ES struktūrfondu projekti, ir jāatpazīst Kurzemes pilsētas un jāatzīmē pareizā atbilde ar pilsētām tādā secībā, kā ievietots. Starp konkursa visiem pareizo atbilžu atbildētājiem tiks izlozētas trīs balvas (vienai personai – viena balva) – rakstāmpiederums.
Konkurss: http://www.kurzemesregions.lv/news/271
 
Aicinājums piedalīties seminārā par Zivju fonda pasākumiem
Otrdien, 16. decembrī, Zemkopības ministrijā norisināsies seminārs par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu. Zemkopības ministrija aicina piedalīties visus interesentus, jo īpaši biedrību un pašvaldību darbiniekus, kuri jau ir piedalījušies Zivju fonda projektu realizēšanā, makšķernieku biedrību pārstāvjus un citus interesentus, kuri domā par šādu projektu īstenošanu nākotnē. Piedalīšanās seminārā ir bez maksas.
Seminārs norisināsies Zemkopības ministrijas ēkā, 2. stāva zālē, Republikas laukumā 2, Rīgā, sākums pulksten 14.00.
Lūdzam pieteikties semināram līdz piektdienai, 12. decembrim, sūtot informāciju Jānim Ābelem, Zivju fonda padomes sekretariāta pārstāvim, uz e-pasta adresi: janis.abele@zm.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67027823.
 
Seminārs un tikšanās uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem "Personība – veiksmīga uzņēmuma pamats"
2014. gada 16. decembrī pulksten 9.30 biznesa augstskolā "Turība" (adrese: Rīga, Graudu iela 68)
Piedalīties aicinām potenciālos un jaunos uzņēmējus, uzņēmējus ar pieredzi un citus interesentus, kas plāno uzsākt vai vēlas attīstīt uzņēmējdarbību.
Seminārā tiks meklētas atbildes, kā kļūt par veiksmīgu uzņēmēju – pārliecinoši piedalīties biznesa sarunās, atklāt radošo potenciālu, lai veicinātu inovācijas; stādāt pie savas personības izaugsmes, lai gūtu jaunus panākumus, un pārzināt lietišķo etiķeti, lai iederētos uzņēmējdarbības vidē.
Seminārā uzstāsies prezentāciju, biznesa sarunu un finanšu tirgus konsultants Toms Kreicbergs, kas stāstīs, kā veiksmīgi vest biznesa sarunas; mārketinga komunikāciju aģentūras "IDEA" vadītājs Ģirts Ozoliņš, kas runās par inovācijām un radošumu biznesā; psiholoģe un psihoterapeite, Rīgas Geštalta institūta pasniedzēja Baiba Pumpiņa, kas uzstāsies ar prezentāciju par personības izaugsmes nepieciešamību biznesā; lietišķās etiķetes eksperte Aija Strautmane, kas sniegs ieskatu uzvedības normās, kas jāievēro uzņēmējiem.
Tāpat pasākumā tiks sniegtas individuālās konsultācijas par aktuālajām Eiropas Savienības fondu atbalsta programmām uzņēmējiem, kā arī būs pieejama video prezentācija par atbalstu, ko LIAA sniedz uzņēmējiem.
Vairāk informācijas un reģistrācija ŠEIT.
Sīkāka informācija:
LIAA Biznesa informācijas nodaļa
+371 67039459
zinas@liaa.gov.lv
 
Izsludināta daļa no programmas RADOŠĀ EIROPA apakšprogrammas MEDIA konkursiem
Izsludināta daļa no programmas RADOŠĀ EIROPA apakšprogrammas MEDIA konkursiem
- 2015. gadā nebūs jaunu konkursu kino Festivālu atbalsta un Apmācību kursu atbalsta sadaļās – šī gada konkursā atbalstītie projekti ir noslēguši 2 gadu līgumus. Nākamais konkurss gaidāms 2016. gadā;
- Termiņš Audiovizuālo projektu kataloga attīstīšanas atbalstam (3 – 5 projekti) tiks izsludināts drīz un būs februāra sākumā;
- Termiņš Videospēļu attīstīšanai tiks izsludināts gada sākumā un plānots martā.
Aktuālo konkursu termiņi:
04.12.2014 Atbalsts Eiropas filmu izplatīšanai kinoteātros citās valstīs
Filmu izplatītājiem, kas izplata ES filmas kinoteātros Latvijā
 13.01.2015 Atbalsts starptautisku TV programmu ražošanai
Filmām, kas ražošanas stadijā pārdotas vismaz 3 TV kanāliem citās valstīs
15.01.2015 Atbalsts audiovizuālo projektu attīstīšanai
Filmu projektu attīstīšanai (visām aktivitātēm līdz 1. filmēšanas dienai)
22.01.2015 Atbalsts starptautisku filmu popularizēšanas pasākumu organizēšanai
Starptautisku filmu projektu tirgu organizēšanai (pasākumiem, kuru sākums plānots no 01/06/2015 – 31/05/2016)
Informācija un konsultācijas par apakšprogrammu MEDIA:
Nacionālais Kino centrs, Lelda Ozola, 67358857, mediadesk@nfc.gov.lv , http://www.mediadesklatvia.eu
 
Izsludināts Nordplus programmas 2015. gada konkurss
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.
Nordplus programmas kopējais budžets 2015. gadam ir aptuveni 9,3 miljoni eiro. Programmā piedalās Baltijas valstis un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija. Nordplus projekti veicina starpkultūru sadarbību, uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās.
Līdz 2015. gada 2. martam pieteikumus var iesniegt šādās Nordplus apakšprogrammās:
 • Jauniešu programma - projektos ir iespēja īstenot skolēnu klašu braucienus pie saviem vienaudžiem, skolēnu prakses, skolotāju apmaiņu un citas aktivitātes, kuras uzlabo izglītības kvalitāti, attīsta starpkultūru dialogu, veicina Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu apguvi;
 • Augstākās izglītības programma - atbalsta Ziemeļu un Baltijas reģiona izglītības iestāžu pieredzes apmaiņu, inovatīvu ideju pārņemšanu un kopīgu radīšanu, sadarbības veidošanu ar darba devējiem, vairāku augstskolu kopēju programmu attīstīšanu, kā arī individuālās studentu un pasniedzēju mobilitātes projektus.
 • Pieaugušo izglītības programma - attīsta sadarbību starp pieaugušo izglītības iestādēm un ievieš jauninājumus pieaugušo izglītības kvalitātes uzlabošanai, stiprina pieaugošo pamatkompetences, veido ciešāku saiti starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi;
 • Ziemeļvalstu valodu programma – starpnozaru programma, kas veicina Ziemeļvalstu valodu (primāri dāņu, norvēģu un zviedru) apguvi bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, kā arī atbalsta šo valodu mācību materiālu, metožu un stratēģiju izstrādi visu līmeņu izglītības sistēmās. Tāpat veicina starpvalstu un starpnozaru sadarbību Ziemeļvalstu valodu apguvē;
 • Horizontālā programma - starpnozaru programma, kas nodrošina jaunas un paplašinātas sadarbības iespējas mūžizglītībā, paredzot tādas aktivitātes kā seminārus, konferences, inovatīvus kursus u.tml.
Visi interesenti 2015. gada 8., 13. un 16. janvārī aicināti uz VIAA organizētajiem informatīvajiem semināriem par Nordplus projektu konkursa nosacījumiem. Par tiem informācija VIAA mājaslapā tiks ievietota tuvākajā laikā. Vairāk par projektu konkursu, katras programmas mērķiem, projektu īstenotāju pieredzi un līdzfinansējuma apjomu lasiet VIAA mājaslapā vai Nordplus oficiālajā vietnē internetā http://www.nordplusonline.org.
Noderīgas saites projektu sagatavošanā:
Pieteikumu sagatavošanas process soli pa solim ŠEIT.  
Programmas rokasgrāmata
Pieteikumu iesniegšanas elektroniskā sistēma ŠEIT.
Partneru meklēšanas datu bāze ŠEIT.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas Vecāko projektu vadītāju Lieni Gailīti, Tālr. 67785424, e-pasts: liene.gailite@viaa.gov.lv vai nordplus@viaa.gov.lv
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iestādēm tiek izsludināta 2015.gada projektu konkursa II kārta valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti”
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 29.septembra sēdes Nr.13 lēmumu, izsludina projektu konkursu valsts budžeta apakšprogrammā „Nozares vides projekti”.
2015.gadā tiks atbalstīti projekti, kas paredz īstenot šādas aktivitātes:
 • vides izglītības pasākumu organizēšana (t.sk., bet ne tikai izglītojoši pasākumi, semināri, konferences);
 • informatīvo un metodisko materiālu sagatavošana un izdošana;
 • krājumu un kolekciju pieejamības nodrošināšana sabiedrībai un apmeklējumu kvalitātes paaugstināšana;
 • pasākumu veikšana reto un aizsargājamo sugu genofonda un biotopu saglabāšanai;
 • vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana (t.sk. personāla kvalifikācijas un kompetences celšana);
 • pētījumu, datu vākšanas un analīzes veikšana aktuālu vides problēmu risināšanai;
 • pasākumi kapacitātes stiprināšanai zaļā iepirkuma ieviešanas atbalstam.
Netiek atbalstītas aktivitātes, kas tieši saistītas ar valsts pārvaldes iestāžu nolikumā noteikto pamatuzdevumu īstenošanu un dublē valsts budžeta bāzes finansējuma programmā paredzēto, kā arī pamatlīdzekļu iegāde vai noma, kam finansējumu iespējams saņemt attiecīgās iestādes pamatbudžeta ietvaros.
Finansējuma saņemšanai 2015.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Dabas muzejs, Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona „Nacionālais Botāniskais dārzs” un Atvasināta publiska persona „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”.
Projektu iesniegumi, noformēti atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, līdz š.g. 19.decembrim (II kārta) ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010), darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai nosūtīt pa pastu (ierakstītā vēstulē), vai sūtot uz elektroniskā pasta adresi lvafa@lvafa.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Projektu iesniegumi, kas saņemti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc izsludinātā termiņa beigām netiek pieņemti.
Projektu konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapas pieejamas LVAF administrācijas interneta mājas lapā http://www.lvafa.gov.lv sadaļā - Projektu konkursi- Projektu konkursa nolikumi.
Sīkāka informācija pa tālr. 67503309
 
Tiek izsludināti projektu konkursi vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātēs finansējuma saņemšanai 2015.gadā
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 1.decembra sēdes Nr.17 lēmumiem, izsludina projektu konkursus vadlīnijā  „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” finansējuma saņemšanai 2015.gadā.
Projektu konkursu mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība.
Konkursu ietvaros projektu pieteikumus var iesniegt šādu aktivitāšu īstenošanai:
 1. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai(kopējais pieejamais finansējums EUR 160 000, projektu iesniedzēji – biedrības, nodibinājumi, zinātniskās institūcijas);
 2. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai(kopējais pieejamais finansējums I kārtā EUR 70 000, projektu iesniedzēji – biedrības, nodibinājumi);
 3. Zivju resursu aizsardzības pasākumi (kopējais pieejamais finansējums EUR 80 000, projektu iesniedzēji – biedrības, nodibinājumi).
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 29.decembris – 2015.gada 29.janvāris.
Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu vai elektroniskā dokumenta veidā.
Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas http://www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.
Sīkāka informācija par konkursu: tālr.: 67503322, 67503307, 67503350, e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Informāciju sagatavoja: Inguna Balcere un Baiba Kūma 
Kurzemes plānošanas reģiona
ES struktūrfondu informācijas centrs
Tel. 63807276; 63807275
www.kurzemesregions.lv