Krāšņi aizvadīts “Darīsim paši” noslēguma pasākums

Krāšņi aizvadīts “Darīsim paši” noslēguma pasākums

Kāpņutelpu remonti, vides labiekārtošanas iniciatīvas - pastaigu takas un āra lasītavas izveide, koplietošanas iebrauktuvju uzlabošana, dažādu āra aktivitāšu radīšana bērniem, kā arī pieaugušajiem – to visu ar savu entuziasmu, čaklo roku un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējuma palīdzību iniciatīvu konkursa “Darīsim paši” ietvaros 2022. gadā īstenojušas biedrības un iedzīvotāju grupas. Janvāra beigās koncertzālē “Klavins Piano” Kuldīgā krāšņi aizvadīts konkursa noslēguma pasākums, kurš pulcēja iedzīvotājus, kuri realizējuši iniciatīvu projektus. Projektu iesniegšana tika izsludināta pagājušā gada martā un pašvaldība saņēma 62 pieteikumus, no kuriem žūrijas komisija apstiprināja un piešķīra finansējumu 48 projektiem. No tiem 43 veiksmīgi īstenoti.

Noslēguma pasākumā katrs projekta īstenotājs saņēma īpašu balvu – krājkasīti ar vēlējumu “Mērķiem, kurus piepildīt!” un pasākuma vadītājas Maijas Kalniņas mudināts, vienā vārdā raksturoja sava projekta ieviešanas procesu.  Tāpat pasākuma apmeklētājiem bija iespēja fotogrāfijās dzīvot līdzi projektu īstenošanas stāstiem – no “pirms” līdz spilgtam rezultātam, kas priecē tik daudzus!

Starp 43 realizētajiem projektiem, žūrijas komisija piešķīra piecas simpātijas balvas par veiksmīgu publiskās vides uzlabošanu un pieejamību, gan plašu iedzīvotāju iesaisti projekta laikā. Simpātijas balvas saņēma:

Kaltiķu ciems, pastkastes novietnes labiekārtošana

Iedzīvotāju grupa “Kaltiķu ciema iedzīvotāji” projektā bija paredzējuši uzlabot funkcionālo un vizuālo izskatu pastkastīšu novietnei, atjaunot to. Lai gan sākotnēji ieplānotais vizuālais risinājums neīstenojās cenu sadārdzinājuma dēļ, grupas dalībnieki atrada veidu, kā īstenot mērķi un saviem spēkiem izveidoja kvalitatīvas un drošas pastkastītes ar labiekārtotu apkārtējo teritoriju.

Ēdoles skolas pirmskolas kāpņu telpas remonts

Projekta rezultātā izremontēta Ēdoles skolas pirmskolas grupu kāpņu telpa. Lai telpas būtu gaišākas tām ir nomainīta elektroinstalācija, kā arī nomainīts un uzlikts papildus apgaismojums. Tā kā projekta izmaksas ir krietni lielākas kā projektu konkursā pieejamā summa, tad liels atbalsts bija no skolas labdariem un projekta sponsoriem, skolas
darbiniekiem un bērnu vecākiem. Iedzīvotāju grupas “Ēdoles pirmsskolai” dalībnieki ir gandarīti par paveikto un priecājas, jo īstenots vairāk, kā sākotnēji iecerēts.

Nojume atpūtai un veļas žāvētava “Ciecere 9”, Nīkrāces pagasts”

Projekta kopējais mērķis bija uzlabot iedzīvotāju socializēšanās iespējas, dzīves kvalitāti, sakopt mājas teritoriju un uzlabot apkārtnes vizuālo izskatu, izveidojot nojumi atpūtai un veļas žāvētavu zem viena jumta. Iedzīvotāju grupa “Dzīvokļu īpašnieku biedrība Ciecere 9”mērķi ir sasniegusi un nostiprinājusi arī projekta kopējo ieceri - kopīgi strādājot veicinātas ciešākas, draudzīgākas un atbalstošākas savstarpējās attiecības.

Pastaigu un atpūtas parks Labirints II, Nīkrācē”

Grupas “Labirints” projekta mērķis veidot pastaigu un atpūtas parka “Labirints” turpinājumu ar nojumi pie galda, atpūtas vietu bērniem, grāmatu skapi, kā arī uzstādīt logu un durvis ar ideju “Skats tagadnē un nākotnē!”. Mērķis tika sasniegts un bērniem tagad ir iespēja pavadīt savu brīvo laiku radošās aktivitātēs. Sliktos laika apstākļos, parka apmeklētājiem
tagad ir iespēja turpināt atpūsties zonā, kuru no vēja un lietus sargā aizsargsiena.

Āra lasītavas izveide Vārmes pagastā

Grupas “Kopā varam” mērķis bija izveidot Vārmes pagastā mūsdienu prasībām atbilstošu un
estētiski patīkamu vides objektu– āra lasītavu. Kopīgi darbojoties grupas biedriem kopā arī
ar jauno paaudzi, no neapdzīvotas lapenes tapa āra lasītava. Ar jaunu jumtu, nokrāsotu grīdas segumu, polikarbonāta plāksni, kas sargā no caurvēja.  Pašu spēkiem lasītava tika iekārtota ar visu nepieciešamo – krēsliem, galdiem, plauktiem. Rezultāts priecē gan pašus darītājus, gan vietējos iedzīvotājus.


Pašvaldības iniciatīvu projekts “Darīsim paši” dod iespēju un piedāvā iedzīvotājiem savstarpēji vienoties par kopīgiem darbiem, vēlmēm un nepieciešamo, kas jāizdara savas telpas, apkārtnes un vides uzlabošanā. Arī 2023.gadā tiks izsludināts iniciatīvu projektu konkurss ar iespēju iedzīvotajiem, kopīgi darbojoties vismaz pieciem cilvēkiem, iesniegt  un īstenot idejas.