Kuldīgā iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos

Kuldīgā iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas juridiskos jautājumos

Kuldīgā no 2.oktobra līdz 8.decembrim tiks īstenots bezmaksas juridisko konsultāciju pilotprojekts. Tieslietu ministrijas, Eiropas Padomes komisijas tiesu efektivitātei (CEPEJ) un Juridiskās palīdzības administrācijas kopīgi īstenotā projekta ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas saņemt sākotnēju konsultāciju par juridiskā veidā risināmiem jautājumiem.

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas pilnveidošana, tostarp sākotnējās juridiskās palīdzības sistēmas ieviešana un sabiedrības pieejas tiesiskumam uzlabošana ir akcentēta visos nozīmīgākajos valsts politikas plānošanas dokumentos un izvirzīta kā Tieslietu ministrijas prioritāte. Projekts tiek īstenots, lai paplašinātu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieejamību Latvijā un veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību juridiska rakstura problēmas risināt to agrīnā stadijā.

Konsultācijas būs iespējams saņemt jautājumos, kas saistīti ar mantojumu, īpašumu un parādiem, dzīvokļa īri un darba attiecībām, ģimenes problēmām, kuras nav izdevies atrisināt saviem spēkiem, kā arī gadījumos, kad saņemtas vēstules no tiesām, valsts un pašvaldību iestādēm, par kuru saturu un nepieciešamo tālāko rīcību nav radusies skaidra izpratne vai pārliecība.

Konsultācijas Kuldīgā iespējams saņemt Kuldīgas novada sociālajā dienestā, Dzirnavu ielā 9, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 12.00. Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 27020742, 27020738, 25652169, 27020735 vai elektroniski pilotprojektsjpa@gmail.com.

Plašāka informācija par bezmaksas juridisko konsultāciju pilotprojektu pieejama Juridiskās palīdzības administrācijas interneta vietnē www.jpa.gov.lv.