Kuldīgā izstrādās un testēs inovatīvu mobilitātes rīka prototipu

Kuldīgā izstrādās un testēs inovatīvu mobilitātes rīka prototipu

SIA “Jāņa sēta” kopā ar SIA “Vividly Urban Solutions” ir noslēgusi sadarbības projektu, kura ietvaros Kuldīgas pilsēta ir izvēlēta par pilotteritoriju inovatīva mobilitātes plānošanas rīka izstrādē un testēšanā. Projekta “Datos bāzēta mobilitātes plānošanas rīka izstrāde” mērķis ir izstrādāt interaktīvu, datos un analītikā balstītu digitālu rīka prototipu, kas palīdzētu pašvaldībām labāk plānot ilgstpējīgu mobilitāti tās teritorijās, vienlaikus palīdzot samazināt no transporta plūsmām radīto CO2 piesārņojumu līdz pat 40%.

Pašlaik vērojama liela plaisa starp pieejamajiem mobilitātes datiem un nepieciešamību labāk plānot transporta plūsmas, lai mazinātu negatīvo ietekmi no pārlieku lielas transporta plūsmas kādā teritorijā. Transporta sektora CO2 izmešu samazināšana, gaisa un trokšņu piesārņojuma mazināšana un kopumā – augstākas un labākas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas pašvaldībās ir viens no galvenajiem dienaskārtības jautājumiem, neatkarīgi no pašvaldības izmēra.

Lai būtu iespējams reaģēt uz esošajiem izaicinājumiem, ir nepieciešami kvalitatīvi dati, analīze un plānošanas risinājumi. Tajā pašā laikā ir nepieciešamība pēc aktuāliem datiem un to analīzes, lai būtu iespējams pieņemt labākos lēmumus mobilitātes plānošanos jautājumos – autostāvvietu politika un tās izmaiņas, satiksmes organizācijas izmaiņas, mikromobilitātes (gājēju, velo, skūteru u.c.) investīciju plānošanā.

Šī rīka prototips sniegs pašvaldībām iespēju izvērtēt dažādus attīstības ideju scenārijus, analizēt to ietekmi uz vidi, kas palīdzēs pašvaldībām ne tikai prioritizēt investīciju idejas un projektus, bet arī sagatavot kvalitatīvākus projekta pieteikumus finansējuma iegūšanai.

Projekts īstenots 15 mēnešus, noslēdzot darbu 2024. gadā. “Jāņa sēta” jau daudzus gadus sniegusi datos un telpiskajā analīzē balstītas konsultācijas publiskajā un privātajā sektorā, bet šis projekts kopā ar partneri “Vividly Urban Solutions” ļaus pacelt šo mūsu darbības jomu jaunā līmenī. Kuldīgas novads jau daudz paveicis digitalizācijas jomā, kas ļaus kombinēt kvalitatīvos pašvaldības un pieejamos atvērtos datos dažādu indikatoru aprēķināšanai.

Ceram, ka, veidojot risinājumu, kas palīdzēs Kuldīgas novada speciālistiem pieņemt lēmumus mobilitātes un pilsētplānošanas jomā, nonāksim pie produkta, kas ar nelieliem pielāgojumiem būtu izmantojums katrā Latvijas pašvaldībā,” norāda Mareks Kilups, SIA “Jāņa sēta” Ģeotelpisko risinājumu biznesa virziena vadītājs.

Projekts tiek realizēts Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 4 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” īstenošanas noteikumi” 5.3. apakšpunktā noteiktās neliela apjoma grantu shēmas “Dzīves kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju izstrāde” ietvaros. Projektu īsteno no 2022. gada 21. novembra līdz 2024. gada 20. februārim.

Piektdien, 19. aprīlī, plkst. 14:00 Kuldīgas Digitālo inovāciju centrā, aicinām ikvienu uz projekta “Datos bāzēta mobilitātes plānošanas rīka izstrāde” noslēguma prezentāciju.