Kuldīgā notiks seminārs par atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai

Kuldīgā notiks seminārs par atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai 27. augustā plkst. 11.00 Kuldīgas Mākslas nama zālē (1905. gada ielā 6, Kuldīgā) notiks informatīvs seminārs “Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020. gadam: pārrobežu sadarbības programmas, Ekonomikas ministrijas plānotie atbalsta pasākumi un CFLA loma“, kuru organizē Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas nacionālais kontaktpunkts Latvijā un Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs. Seminārā tiks prezentētas atbalsta iespējas, ko piedāvā pārrobežu sadarbības programmas jaunajā ES plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Ikviens interesents varēs uzzināt vairāk par Igaunijas-Latvijas un Centrālā Baltijas jūras reģiona programmām, par plānotajiem projektu konkursiem un atbalsta veidiem uzņēmējiem un uzņēmējdarbības sekmēšanai. Sadarbības pieredzē ar Igauniju dalīsies uzņēmējdarbības projekta Good fruit ieviesējs un tūrisma projekta Riverways pārstāvji. Informāciju par Ekonomikas ministrijas plānotajām atbalsta programmām jaunajā ES fondu periodā sniegs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). Tāpat CFLA informēs par jaunā perioda ES fondu administrēšanas atšķirībām. Informatīvajā seminārā aicinām piedalīties mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvjus, kas pārrobežu sadarbībā ir ieinteresēti attīstīt jaunus produktus vai pakalpojumus un veikt kopīgas mārketinga aktivitātes. Aicinām piedalīties iestādes, uzņēmumus un organizācijas, kas ir ieinteresēti veicināt jaunu uzņēmumu izveidi un attīstīt jaunas biznesa idejas, kopā ar sadarbības partneriem organizējot kopīgus kursus, apmācības, izaugsmes treniņus un pieredzes nodošanu biznesa uzsākšanai. Tāpat aicinām piedalīties uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, kuras ir ieinteresētas kopīgi sniegt informāciju par biznesa vidi kaimiņvalsts tirgū. Dalība seminārā ir bez maksas. Pieteikšanās līdz 24. augustamhttp://kurzemesregions.lv/seminars Ar semināra programmu var iepazīties ŠEIT Igaunijas-Latvijas sadarbības programma Igaunijas-Latvijas sadarbības programma 2014.–2020.gadam finansē kopīgus Igaunijas un Latvijas iestāžu un uzņēmumu veidotus projektus un stiprina sadarbību starp reģioniem kopīgu mērķu sasniegšanai četrās jomās – aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide, tīra un augstvērtīga dzīves vide, uzlabots mazo ostu tīkls un integrēts darba tirgus. Projektu atbalstam pieejamais finansējums ir 35,4 miljoni eiro ar programmas atbalsta intensitāti 85%. Programmas darbības teritorija ietver Kurzemi, Vidzemi, Rīgu un Pierīgu Latvijā un Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas reģionus Igaunijā. Tallina programmas darbības teritorijā nav ietverta. Informācija latviešu valodā - http://www.varam.gov.lv Plašāka informācija angļu valodā - www.estlat.eu Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros 2014.-2020. gadā ir iespējams saņemt finansiālu atbalstu konkurētspējīgas ekonomikas, ilgtspējīgas kopīgu resursu izmantošanas, transporta, preču un cilvēku plūsmas, kā arī mazo ostu pakalpojumu uzlabošanas, kvalificēta un sociāli iekļaujoša reģiona attīstīšanas aktivitātēm. Plašāka informācija – www.centralbaltic.eu Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra darbības mērķis ir paaugstināt ES fondu finansējuma apguves efektivitāti un sniegt atbalstu uzņēmējdarbības aktivitāšu veicināšanai Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībās. Plašāka informācija – www.esfinanses.lv CFLA ir Finanšu ministrijas iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu. Plašāka informācija – www.cfla.gov.lv Kontaktinformācija: Vineta Šnore, Programmas konsultante, Igaunijas - Latvijas programma, 29274310, vineta.snore@estlat.eu   Mājas lapa: www.estlat.eu Facebook: Estonia-Latvia Programme