Kuldīgas Mākslas namā norisināsies reģionālā diskusija par Kurzemes ainavu dārgumiem

Kuldīgas Mākslas namā norisināsies reģionālā diskusija par Kurzemes ainavu dārgumiem

2018. gada 26. septembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 Kuldīgas mākslas namā norisināsies Latvijas valsts simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitātes “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” reģionālā diskusija.

Tās mērķis ir atskatīties uz šīs simtgades aktivitātes ietvaros paveikto – jau no 2017. gada jūnija kā Kurzemes, tā visas Latvijas iedzīvotāji tika mudināti pieteikt sava reģiona ainavas – vērtības, ar ko mēs lepojamies, lai sagatavotu dāvanu Latvijai – elektronisku ainavu dārgumu krātuvi “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” un ceļojošo izstādi par tiem. Aicinām Kurzemes reģiona iedzīvotājus, pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus piedalīties šai diskusijā, iepriekš piesakot dalību un līdz 20.septembrim (ieskaitot) reģistrējoties Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā http://kurzemesregions.lv/ sadaļā Semināri.

Līdz 2018. gada 14. februārim ikviens iedzīvotājs tika aicināts iesūtīt arī vēsturiskās fotogrāfijas, stāstus un liecības, kas ir ģimenes arhīvā, par 10 Kurzemes ainavu dārgumiem, lai tos nodotu arī nākamajām paaudzēm. Kāds ir šīs aktivitātes rezultāts – to pārrunāsim reģionālajā diskusijā. Turklāt no 2018. gada 26. septembra līdz 13. oktobrim Kuldīgas Mākslas namā būs skatāma arī Kurzemes reģiona ainavu dārgumu stendu ceļojošā izstāde. Izstādē būs iekļautas 10 Kurzemes ainavu dārgumu fotogrāfijas, kas uzņemtas valsts jubilejas gadā, un vēsturiski fotoattēli no iedzīvotāju, muzeju un Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumiem.

Šī gada 26. oktobrī visu Latvijas 50 ainavu dārgumu izstāde būs aplūkojama Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās. Novembrī, decembrī un visa nākamā gada garumā izstādi gan pa daļām, gan kopumā būs iespējams demonstrēt visā Latvijā. Ja vēlaties to izvietot savā pašvaldībā – iepriekš sazinieties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, rakstot uz e-pastu: madara.daudze@lnb.lv.

Ainavu dārgumu fotoattēli, kā arī iedzīvotāju iesūtītie atmiņu stāsti un iespaidi par tiem tiek saglabāti arī elektroniskajā ainavu dārgumu krātuvē. No oktobra tā būs pieejama tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.

Kurzemes reģiona iedzīvotāji, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas aktīvi  iesaistījās šīs aktivitātes norisēs. Vispirms tika saņemti 175 pieteikumi Kurzemes reģiona ainavu dārgumu statusam, no tiem balsojumam tika atlasīti 50 – par to lēma Ainavu ekspertu padome. Savukārt summējot iedzīvotāju balsojumu kopā ar Ainavu ekspertu padomes lēmumu, tika noskaidroti Kurzemes reģiona 10 ainavu dārgumi: Jūrkalnes stāvkrasta ainava, Kolkasraga ainava, Liepājas Ostas promenādes ainava, Popes muižas un apkārtnes ainava, Papes Ķoņu ciema un Kurzemes seno zvejniekciemu ainavas, Abavas ielejas ainava no Sabiles Vīna kalna, Talsu vecpilsētas ainava, Usmas ezera ainava, Kuldīgas vecpilsētas ainava ar Ventas rumbu, seno tiltu un Alekšupīti, Ziemeļu mola un fortu ainava Liepājas Karostā.

Aktivitāti īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) un plānošanas reģioniem.

 

Informācijai:

Kurzemes plānošanas reģions

Indra Murziņa

26462395

indra.murzina@kurzemesregions.lv