Kuldīgas novadā izveido vēl piecas pagastu pārvaldes, iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanā nekas nemainās

Kuldīgas novada domes deputāti 1. jūlija ārkārtas domes sēdē nolēma kā Kuldīgas novada pašvaldības struktūrvienības izveidot piecas pagasta pārvaldes, Kuldīgas novada pašvaldībai pārņemot institūciju mantu, tai skaitā finanses, tiesības un saistības, nosakot to adreses. Iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanā nekas nemainās.

Pagastu pārvaldes pievienosies 13 jau esošajām Kuldīgas novada pagasta pārvaldēm.

Jaunajām pagastu pārvaldēm noteiktas šādas adreses:

  1. Kuldīgas novada Alsungas pagasta pārvalde: Pils iela 1, Alsunga, Kuldīgas novads, LV-3306 (šajā adresē turpina darbu arī Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs);
  2. Kuldīgas novada Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta pārvalde: Raiņa iela 11, Skrunda, Kuldīgas novads, LV-3326 (šajā adresē turpina darbu arī Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs);
  3. Kuldīgas novada Nīkrāces pagasta pārvalde: “Pagastmāja”, Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV-3320;
  4. Kuldīgas novada Raņķu pagasta pārvalde: “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3323;
  5. Kuldīgas novada Rudbāržu pagasta pārvalde: “Dārdedzes”, Rudārži, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3324.

Jaunajām pagastu pārvaldēm izstrādās nolikumus. Tos iesniegs apstiprināšanai Kuldīgas novada domes jūlija sēdē.

 

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Duļbinska, Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kuldīgas novada pašvaldība

Tālr. 27020754, e-pasts: kristine.dulbinska@kuldiga.lv , www.kuldiga.lv