Kultūras nama kino zāli pārbūvēs par multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru

Kultūras nama kino zāli pārbūvēs par multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru 29. jūnijā Skrundas novada pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Pretpils” par Skrundas kultūras nama kino zāles pārbūvi par multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru. Pašvaldības izsludinātā atklātā iepirkuma konkursa uzvarētājs būvdarbus plāno uzsākt š. g. 11. jūlijā, un to izpildes termiņš ir noteikts līdz 2016. gada 30. novembrim. Lai pārrunātu ar būvdarbu uzsākšanu saistītos jautājumus, darba grupas pirmajā sanāksmē tikās Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece, būvvaldes vadītājs Kaspars Dzenis, projektu speciāliste Kristīne Vērdiņa, SIA “Pretpils” valdes loceklis Andris Rorbahs un būvdarbu vadītājs Māris Rorbahs, būvuzraugs Vitālijs Svenčs un autoruzraugs Dainis Šēlis (SIA “Struņķkrogs”). Būvdarbu kopējās izmaksas ir 96696,54 eiro bez PVN, tie tiks veikti saskaņā ar SIA “Struņķkrogs” izstrādāto būvprojektu un īstenoti Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” līdzfinansētā apakšprojekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” ietvaros. Vairāk par projektu: http://www.skrunda.lv/proj_MJIC.php. Teksts un foto: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists