Kurzemē būs pieejami divi jauni sociālie pakalpojumi

Projekta „Mana sociālā atbildība” ietvaros Kurzemes plānošanas reģionā un ziemeļlietuvā drīzumā iedzīvotājiem būs iespēja iemēģināt divus jaunus un vienotus (kopā ar Lietuvas partneriem) sociālos pakalpojumus: pavadonis-asistents un īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā).
Pavadoņa – asistenta pakalpojumi būs pieejami kā papildus palīdzība personām ar funkcionāliem traucējumiem ikdienas situācijās, kas saistītas ar personīgo higiēnu, atpūtu un izklaidi, izglītības iegūšanu,  darba gaitām un veselības jautājumiem. Projekta ieviešanas laikā pakalpojums būs pieejamas bez maksas, jo pavadoņu – asistentu atalgojuma izdevumus segs no projekta līdzekļiem pakalpojuma pilotēšanas laikā. 
 
Latvijas pusē pavadoņa – asistenta pakalpojumus piedāvās Ventspilī, Liepājā un Kuldīgas, Nīcas un Saldus novados. Ar pakalpojuma saņemšanas kārtību varēs iepazīties, vēršoties katras pašvaldības Sociālajā dienestā, kā arī pie vietējiem projekta koordinatoriem. 
 
Kontaktinformācija Pavadoņa – asistenta pakalpojuma saņemšanai:
Liepājā – Liepājas pilsētas Domes Vides un veselības daļas projektu vadītāja Elīna Tolmačova, mob.tel.28691133; Liepājā pavadoņa – asistenta pakalpojumi pieejami Pludmales pieejamības kompleksā Jūrmalas parkā Nr.2 pie Glābšanas stacijas, kā arī vēršoties Liepājas Neredzīgo biedrībā un biedrībā „Dižvanagi”;
Ventspilī – Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests, Daiga Zipeva-Biumane, tel. 63601207, 29490561, e-pasts: daiga.zipeva@ventspils.gov.lv;
Kuldīgas novadā – Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, Dzirnavu 9, Kuldīga, Ineta Enģele – tel. 63350605, 27020733;
Nīcas novadā – Nīcas sociālais dienests, dienesta vadītāja Inese Lapiņa, tel.63489489;
Saldus novadā – Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Liene Klagiša, tel.: 25479823.
 
 
Īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā) būs otrs jaunais sociālais pakalpojums, ko projekta ietvaros iedzīvotājiem piedāvās Skrundas un Dundagas novadu pašvaldībās Latvijā un Jonišķu pašvaldībā Lietuvā. 
 
Šī būs iespēja, nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem drošu un ērtu uzturēšanos ārpus savas ierastās dzīves vietas, tai skaitā arī nakšņošanu. Tas būtiski atvieglos personas ar garīga rakstura traucējumiem uzraudzību un aprūpi brīžos, kad tuvinieki un likumiskie pārstāvji nespēj to nodrošināt, jo atrodas īslaicīgā prombūtnē (komandējumā, atvaļinājumā, veselības aprūpes iestādē u.tml). Projekta ieviešanas laikā pakalpojums būs pieejams, sedzot vienīgi klientu ēdināšanas izmaksas, jo personāla atalgojuma un telpu izmaksas pakalpojuma pilotēšanas laikā segs no projekta līdzekļiem. 
 
Kontaktinformācija Īslaicīgā uzturēšanās pakalpojuma saņemšanai:
Dundagā – Dundagas veselības centrs, tel. 63232303, Pils iela 6;
Skrundā – Skrundas novada pašvaldības iestādes "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs", direktore, Maruta Brizga, mob.tel. 29479547, 
e-pasts: skr.vsac@gmail.com;
Jonišķos, Lietuvā – Jonišķu pamatskola „Saules”, Livonijos str. 6, 84124  Joniskis,  tel./faks. 00370 (8 426)  60 060, mob. 8 610 16 237, e-pasts: direktorius@saule.joniskis.lm.lt.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Ārniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Kurzemes Plānošanas reģions
ilze.arniece@kurzemesregions.lv
GSM 29579488