Kurzemē pieejams “atelpas brīža” pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti

Kurzemē pieejams “atelpas brīža” pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti Šī gada sākumā Liepājā jaunās telpās darbu ir sācis biedrības “Dižvanagi” izveidotais Baltijas rehabilitācijas centrs, kura pakalpojumi primāri domāti bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm - tai skaitā “atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Lai arī darbs pie sapņa par rehabilitācijas centra izveidi ildzis jau vairākus gadus un dažādus pakalpojumus biedrība nodrošinājusi arī līdz šim, tikai ar 2018. gadu izdevies nokārtot visas formalitātes un apvienot dažādo pakalpojumu sniegšanu vienuviet (tai skaitā to, kur nepieciešama bērnu izmitināšana). Tas nozīmē, ka tagad arī Kurzemē ir vieta, kur var saņemt “atelpas brīža” pakalpojumu – bērna ar invaliditāti īslaicīgu aprūpi un uzraudzību pie pakalpojuma sniedzēja vienu vai vairākas diennaktis, tādējādi dodot iespēju vecākiem iegūt laiku sev. Pakalpojuma ietvaros bērnam tiek nodrošināta ēdināšana, saturīga brīvā laika pavadīšana, pašaprūpes spēju attīstība, pastaigas un speciālistu konsultācijas.  Svarīgi, ka šo pakalpojumu bez maksas līdz 30 diennaktīm gadā var saņemt jebkura ģimene, kuras bērnam ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Lai izmantotu šo iespēju, vecākiem jāiesniedz iesniegums un atbilstoši dokumenti savas dzīvesvietas sociālajā dienestā un pakalpojuma izmaksas tiks segtas no projekta “Kurzeme visiem” līdzekļiem. Šobrīd Baltijas rehabilitācijas centrs var nodrošināt “atelpas brīža” pakalpojumu 8 bērniem vienlaicīgi, taču pēc 2.stāva telpu paplašināšanas vasarā, pieejamību plānots palielināt līdz pat 15 bērniem vienlaicīgi. Papildu “atelpas brīža” pakalpojuma sniegšanai, rehabilitācijas centrā darbojas plašs speciālistu loks, nodrošinot arī citus, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – pieejams fizioterapeits, ergoterapeits, logopēds, Montesori pedagogs, silto smilšu terapijas speciālists, masieris, internists/narkologs, pediatrs, sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, neirologs, funkcionālais speciālists, scenar speciālists, kā arī kapelāns. Tāpat centrā pieejamas alternatīvās komunikācijas iekārtas un tiek strādāts ar bērniem, kam nepieciešama paleatīvā aprūpe.  Baltijas rehabilitācijas centrā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus noteiktā apjomā bez maksas var saņemt arī tie bērni ar invaliditāti, kuriem ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti atbalsta plāni projekta „Kurzeme visiem” ietvaros. Lai saņemtu papildu informāciju par atbalsta iespējām bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm, tai skaitā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, vecāki aicināti sazināties ar savas pašvaldības sociālo dienestu.  “Mūsu mērķis ir nolikt tos papīrus nost un skatīties uz bērnu, kā uz vienotu veselumu. Ieraudzīt, kas ir vesels, ko  bērns var darīt un kā viņam palīdzēt izdarīt vēl vairāk. Mēs esam sociāli medicīniska iestāde.” Atzīst biedrības un rehabilitācijas centra vadītāja Ilze Durņeva. Turklāt kā viens no biedrības darbības svarīgākajiem aspektiem un būtiskākajiem uzdevumiem tiek izcelts darbs ar vecākiem – to izglītošana un izpratnes veidošana par bērna ar invaliditāti iespējām. Sarunā ar biedrības “Dižvanagi” vadītāju Ilzi Durņevu (vidū), Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji Biedrība „Dižvanagi” ir dibināta 2008. gadā, kad kā galvenais mērķis tika noteikts rehabilitācijas un socializācijas programmu īstenošana bērniem ar invaliditāti un atbalsta sistēmas veidošana šo bērnu ģimenēm. Biedrības darbības vīzija balstīta individualizētā un holistiskā pieejā – ar ģimeni un bērnu ir jāstrādā pēc būtības kā ar unikālu, bet vienotu veselumu. Informāciju sagatavoja                Inese Siliņa         
Kurzemes plānošanas reģiona  
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste