Kurzemē tiks īstenots jauns projekts

Sadarbojoties Kurzemes vietējās rīcības grupām, tiks īstenots jauns projekts „Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma "Ražots Kurzemē" izveide"! „Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma "Ražots Kurzemē" izveide" projekta ietvaros sešas Kurzemes vietējās rīcības grupas – “Darīsim paši!”, Saldus rajona attīstības biedrība”, “Talsu rajona partnerība”, “Laukiem un jūrai”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Kandavas Partnerība”, sadarbojoties ar Viesnīcu un restorānu mācību centru, Kurzemes tūrisma asociāciju un Kurzemes tūrisma apvienību plāno aktualizēt un stiprināt mājražotāju un amatnieku reģionālo piederību Kurzemei, veidojot kopīgu vizuālo identitāti. Mājražotāju un amatnieku produktu attīstības un noieta veicināšanai, projekta ietvaros tiek plānotas šādas aktivitātes : 1. Apmācības amatniekiem un mājražotājiem 7 tēmās. 2. Seši pieredzes apmaiņas braucieni. 3. Tūrisma maršruta “Ražots Kurzemē” izveide. 4. Noorganizēta ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē” (akcijas avīzes tirāža 5000 eksemplāros) un iepazīšanās tūre žurnālistiem, prezentējot Kurzemes mājražotāju un amatnieku piedāvājumus. 5. Noorganizēts pasākums “Kurzemes diena”. 6. Iegādāts tirdzniecības vietu aprīkojums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi) un noformēts kopējā vizuālā noformējumā, ko pēc nepieciešamības varēs izmantot mājražotāji un amatnieki. Projekta kopējās izmaksas ir 72`435.50 EUR un aktivitātes tiks īstenotas līdz 31.12.2019. Projekts 100% apmērā tiks finansēts no ELFLA 19.3 pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Jau janvārī gaidāmas pirmās lekcijas mājražotājiem un amatniekiem.  “Tirgus izpēte un segmentu apzināšana” 10.01.2018 plkst. 11:00, “Mārtiņzāle”, Pilsētas laukums 4, Kuldīga, lektore Linda Medne. Darba kārtība : 11:00 – 12:30 Semināra pirmā daļa 12:30 – 13:00 Kafijas pauze 13:00 – 15:00 Semināra otrā daļa   “Likumdošana” 24.01.2018., plkst. 12:00, Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats”, “Jaunkalni", Jaunpils, lektors Dainis Pilskungs Darba kārtība : 12:00 – 13:30 Semināra pirmā daļa 13:30 – 14:00 Kafijas pauze 14:00 – 15:00 Semināra otrā daļa Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālr. 27877975 vai 29463295 vai epastā: darisim.pasi@gmail.com