Kurzemes biedrības un nodibinājumi aicinātas piedalīties aptaujā

Kurzemes biedrības un nodibinājumi aicinātas piedalīties aptaujā Lai apzinātu datus par NVO finansiālo dažādību, iespējamo multiplikatīvo efektu vietējā kopienā un ekonomisko pienesumu, līdz 10. novembrim Kurzemē reģistrētās biedrības un nodibinājumi aicinātas piedalīties aptaujā “Kurzemes NVO finanses un ekonomiskās pēdas nospiedums”. Anketu var aizpildīt tiešsaistē: http://ej.uz/NVOfinanses. Aptauju veic Kurzemes NVO atbalsta centrs. Vienam no aptaujas dalībniekiem būs iespēja laimēt dāvanas komplektiņu: 2018. gada plānotāju, NVO centra krūzīti un žurnāla IR abonementu 1 mēnesim! Aptauju rekomendē aizpildīt NVO vadītājiem/grāmatvežiem! Biedrību un nodibinājumu darbs ir būtisks ne tikai, kā to tradicionāli pieņemts uzskatīt,  kultūras, sociālajā vai sporta jomā, ceļot vietējās sabiedrības dzīves kvalitāti un dažādojot pakalpojumus. To darbam un rezultātiem ir arī ļoti nozīmīga loma aktīvo cilvēku palikšanā savā dzīvesvietā, ne aizplūšanā uz citām laimīgajām zemēm, kā arī vietējās ekonomikas “sildīšanā" ar saviem projektiem, maksājot algas, piesaistot projektu finansējumu, iepērkot ārpakalpojumus, sedzot telpu nomas un komunālos izdevumus, labiekārtojot telpas un apkārtējo vidi. Ar aptaujas rezultātiem publiski visi interesenti tiks iepazīstināti 15. decembrī Kuldīgā, kad paredzēts Kurzemes NVO atbalsta centra 2017. gada noslēguma pasākums "Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē: statistika un pieredzes"! Pieteikšanās pasākumam tiks izsludināta atsevišķi, par ko informācija sekos un visi aptaujas aizpildītāji tiks individuāli informēti uz norādītajiem e-pastiem!