Kurzemes Biznesa inkubators plāno investēt līdzekļus iesācējuzņēmumos

Kurzemes Biznesa inkubators plāno investēt līdzekļus iesācējuzņēmumos Kurzemes Biznesa inkubators sadarbībā ar Kuldīgas Darbnīcu, KBI Biznesa HUB un Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteri izsludina projektu “Investīciju piesaiste biznesa idejas īstenošanai”, kurā Kurzemes reģiona jaunie un topošie uzņēmēji aicināti pretendēt uz Kurzemes Biznesa inkubatora investīciju līdz 7000 EUR apmērā. Projekta mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos, jau esošo uzņēmumu attīstību, kā arī veicināt Kurzemes reģiona uzņēmējdarbības attīstību. Investīciju izstrādātā vai vēl tikai tapšanas stadijā esošā produkta vai pakalpojuma turpmākajai attīstībai saņems vērtēšanas komisijas izvirzīti kandidāti, kuriem, sadarbojoties ar Kurzemes Biznesa inkubatoru, tiks sniegts atbalsts produkta prototipa izstrādē, nepieciešamā infrastruktūra, papildus investīciju piesaiste projekta attīstībai, konsultācijas biznesa modeļa izstrādē vai pilnveidošanā, produkta virzīšanai tirgū, kā arī cita veida atbalsts pēc abpusējas vienošanās. Projektā var pieteikties fiziskas personas, kuras plāno uzsākt komercdarbību kādā no Kurzemes reģiona pilsētām vai novadiem, kā arī jebkurš Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra komercreģistrā jau reģistrēts komersants, kas reģistrēts kādā no Kurzemes reģiona pilsētām vai novadiem. Iesniegto ideju vērtēšana notiks divās kārtās. Pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrajā kārtā, tiks dota iespēja savu produktu prezentēt klātienē. Projektam var pieteikties gan pavisam jaunu un inovatīvu ideju, gan arī jau izstrādātu produktu un pakalpojumu autori. Projektam iespējams pieteikties līdz 2017. gada 28. aprīlim, meklējot pieteikuma anketu Kurzemes Biznesa inkubatora mājas lapā, vai arī rakstot uz liga.freiberga@kbi.lv. Informāciju sagatavoja: Līga Freiberga, Kurzemes Biznesa inkubatora Projektu koordinatore Mob. +371 20336896  e-pasts: liga.freiberga@kbi.lv