Kurzemes NVO atbalsta centra informācija

Kurzemes NVO atbalsta centra informācija Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina pieteikties dažādiem konkursiem un "Kurzemes starpkultūru festivālām", kā arī informē par bezmaksas veselības veicināšanas aktivitātēm Saldū un bezmaksas velo ekskursiju pa Liepāju.   Līdz 20. jūnijam pieņem biedrību un kultūras namu ansambļu, folkloras kopu, koru un deju kolektīvu pieteikumus "Kurzemes starpkultūru festivālām", kas 15. jūlijā notiks Brocēnos. Lasīt vairāk.   Līdz 15. jūnijam pieņem projektu pieteikumus "Starptautiskajā biznesa līderu konkursā". Lasīt vairāk.   17. jūnijā "Karostas glābšanas biedrība" piedāvā bezmaksas velo ekskursiju pa Liepāju. Lasīt vairāk.   Līdz 25. jūnijam pieņem projektu pieteikumus “FuturLV” ideju konkursam, kurā jauni cilvēki ar dažādu etnisko izcelsmi, atšķirīgām profesijām un dzīves mērķiem strādās pie kopīgas nākotnes. Lasīt vairāk.   Līdz 30. jūnijam pieņem pieteikumus biedrības "Mantinieki" konkursā "Vēstules Latvijai", kurā 100 vērtīgākās vēstules izdos kopīgā grāmatā. Lasīt vairāk.   Līdz 27. jūnijam pieņem pieteikumus Eiropas komisijas ES fondu blogu konkursā “Eiropa manā reģionā”. Lasīt vairāk.   Saldū jūnijā "Eiropas Sociālais fonds" projekta ietvaros ikvienam pieejamas dažādas bezmaksas veselības veicināšanas aktivitātes. Lasīt vairāk.   Liepājas biedrība "Dižvanagi" piedāvā jaunu pakalpojumu bērnu vecākiem, kas ietver bērnu aprūpi un pieskatīšanu katru darba dienu. Lasīt vairāk.   Informācijas avots: Kurzemes NVO atbalsta centrs