Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome diskutē par sadarbības uzlabošanu ugunsgrēku izraisītās krīzes situācijās

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome diskutē par sadarbības uzlabošanu ugunsgrēku izraisītās krīzes situācijās

5. septembrī Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) attīstības padomes sēdē kopā ar VUGD, Valsts meža dienesta, Valsts policijas un A/S “Latvijas valsts meži” pārstāvjiem diskutēja par pašvaldību lomu un iesaisti krīzes situāciju risināšanā.

Attīstības padomes sēdē VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Majors Mārtiņš Baltmanis iepazīstināja ar situāciju laikā no š.g. 17. jūlija līdz 9. augustam notikušā ugunsgrēka dzēšanā Talsu novada Valdgales pagasta Lielsalas kūdras purvā, skaidrojot notikuma hronoloģiju, iesaistītos resursus, komunikāciju par notikumu, kā arī galvenajiem secinājumiem.  M. Baltmanis norādīja, ka dažkārt joprojām institūcijām nav informācijas par to, ka meža ugunsgrēka dzēšanas darbus vada Valsts meža dienests. Savukārt Valsts meža dienestam trūkst spēju nodrošināt visaptverošu reaģēšanu šāda mēroga meža ugunsgrēkos, tai skaitā nodrošinot darbu 24 stundas diennaktī. M.Baltmanis arī skaidroja, ka sabiedrībai tika nodrošināta nepārtraukta informācija par notikumu gaitu, kā arī notika informācijas apmaiņa, resursu apzināšana un cilvēku evakuācijas organizēšana. Vērtējot sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas darbu, M.Baltmanis uzsvēra, ka komisija rīkojās atbilstoši to darbības mērķim. Kā dzēšanas darbus sarežģošus apstākļus M.Baltmanis minēja stipro piedūmojumu, kas ierobežoja helikopteru izmantošanu, kas ir efektīva, kad deg meža vainags.

Sēdes turpinājumā KPR padomes locekļi kopā ar VUGD, Valsts meža dienesta, Valsts policijas, A/S “Latvijas valsts meži” pārstāvjiem diskutēja par Talsu novada un citu novadu pieredzi ugunsgrēku izraisītās krīzes situācijās. Kurzemes pašvaldību pārstāvji secināja, ka nepieciešams rosināt diskusiju par iesaistīto dienestu atbildībām vēl sekmīgākai ugunsgrēku izraisītu krīžu risināšanai, pārskatot institūcijām noteiktās atbildības. Tuvākajā laikā Kurzemes plānošanas reģiona vadība sagatavos vēstuli, lai rosinātu atbildīgās iestādes un institūcijas pievērsties šim jautājumam.

Kurzemes novada pašvaldību pārstāvji, iepazīstoties ar citu novadu pieredzi un to rīcībā esošajiem resursiem, vienojās, ka nepieciešams ne tikai pārskatīt un papildināt Civilās aizsardzības plānus, paredzot vēl plašākas sadarbības iespējas novadu iedzīvotāju, piemēram, zemnieku tehnikas iesaistei glābšanas darbos, bet arī uzsākt ciešāku starpnovadu sadarbību resursu apmaiņai. Tāpat kā vērtīgs priekšlikums izskanēja, ka Civilās aizsardzības komisijām jau laicīgi būtu lietderīgi noslēgt sadarbības līgumus ar potenciālajiem palīdzības sniedzējiem (tehnikas nodrošināšana, izmitināšana u.c.) krīzes situācijās.

Ar KPR attīstības padomes sēdes darba kārtību, diskusijas dalībniekiem, kā arī VUGD Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieka Majora Mārtiņa Baltmaņa prezentāciju par ugunsgrēka dzēšanu Talsu novada Valdgales pagasta Lielsalas kūdras purvā var iepazīties šeit.

Kurzemes plānošanas reģions ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša atvasināta publiska persona, kas nodrošina KPR attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. KPR teritoriju veido šādas administratīvās teritorijas: 18 novadi – Alsungas, Kuldīgas, Skrundas, Grobiņas, Rucavas, Nīcas, Priekules, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes, Saldus, Brocēnu, Dundagas, Talsu, Rojas, Mērsraga un Ventspils novadi, kā arī 2 lielās pilsētas – Liepāja un Ventspils.

Papildus informācijai:

Laura Homka

Kurzemes plānošanas reģiona

sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 26454574

e-pasta adrese: laura.homka@kurzemesregions.lv

 www.kurzemesregions.lv