Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra aktualitātes

Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra aktualitātes Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs informē par semināru ”Eiropas Savienības jaunā perioda programmas ”Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) piedāvātās iespējas pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām”, kā arī NVA un ESF finansiālo atbalstu uzņēmējiem nepieciešamo speciālistu apmācībai no bezdarbnieku vidus. Uzņēmēji ar NVA un ESF finansiālu atbalstu var apmācīt un iegūt sev nepieciešamos speciālistus no bezdarbnieku vidus Ja kādam uzņēmumam vajadzīgs profesionāls speciālists, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) pēc darba devēja pieprasījuma sagatavo šādu speciālistu dažu mēnešu laikā, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajās profesijās jebkurā licencētā  profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā. Apmācības laikā bezdarbniekam tiek maksāta stipendija – 99,60 EUR mēnesī. Pēc apmācības pabeigšanas darba devējam jāpieņem bezdarbnieks darbā un attiecīgajā profesijā jānodarbina vismaz pusgadu. Iepriekšējos gados NVA veiksmīgi sadarbojās ar Ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas un vides nozaru kvalifikācijas centru (SIA „NKC”), organizējot darba devēju izvēlētu 96 bezdarbnieku apmācību. Pēc mācību pabeigšanas viņi uzsāka darbu tādos atpazīstamos uzņēmumos kā  AS „Grindeks”, AS „Olainfarm”, SIA „Biolars”, SIA „Tenax grupa”, SIA „Silvanols”. Lai īstenotu apmācību pēc SIA „NKC” pieprasījuma, Olaines mehānikas un tehnoloģijas koledžā tika izstrādātas 3 aktuālas izglītības programmas: „Ķīmisko procesu tehniķis”, „Analītiskās ķīmijas tehniķis”, „Farmācijas produktu pārdošana”. Tāpat sadarbojoties ar Latvijas Veļas Ražotāju asociāciju un tekstilnozares uzņēmumiem, NVA filiālēs Ogrē un Liepājā nozares uzņēmumu vajadzībām apmācīti 72 bezdarbnieki, kuri apguvuši šuvēju un šūšanas iekārtu operatora profesiju. Iespēju ar NVA starpniecību sagatavot sev nepieciešamos speciālistus izmantojuši SIA „RIMI Latvia”, SIA LSEZ „Jensen Metal”, AS „Lido”, Maltas speciālā internātpamatskola, SIA “M.P. Socks”, SIA “TAVOL”, SIA „Remeks Serviss” un citi uzņēmumi.    2013.gadā apmācības organizētas pēc 39 uzņēmumu pieprasījumiem, apmācībās iesaistot 189 bezdarbniekus. Šie  NVA klienti  apgūst vai jau ir apguvuši tādās profesijas kā šuvējs, adīšanas operators, dažādu kategoriju auto un traktortehnikas vadītājs, pavārs, dažāda veida lokmetinātājs, konditors, maiznieks, elektriķis, bruģētājs, sociālās aprūpes darbinieks u.c. Uzņēmumiem  nepieciešamo speciālistu apmācīšanu darba devēja izvēlētajā programmā NVA īsteno un finansiāli nodrošina ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2” atbalstu. Lai organizētu bezdarbnieku apmācību pēc darba devēja pieprasījuma, jādodas uz NVA filiāli un  jāiesniedz rakstisks pieprasījums, kurā jānorāda:
  • fiziskās vai juridiskās personas nosaukums;
  • kontaktinformācija;
  • apmācības programma vai iegūstamā kvalifikācija;
  • apmācāmo bezdarbnieku skaits un cita nepieciešamā informācija.
Šo pieprasījumu var atrast NVA mājas lapā, aizpildīt, izdrukāt un nogādāt NVA. Lai darba devējs gūtu pārliecību par izvēlētā darbinieka atbilstību uzņēmuma vajadzībām, darba devējs pirms apmācību sākuma piedalās bezdarbnieku atlasē. Profesionālās tālākizglītības programmu apguves laikā darba devēji aicināti nodrošināt bezdarbniekiem programmā noteikto kvalifikācijas praksi, nepieciešamo iemaņu iegūšanai konkrētajā darba vietā. NVA slēdz ar darba devēju līgumu, kurā tiek noteikti pušu pienākumi, tiesības, atbildība un līguma izpildes kārtība. Plašāka informācija par darba devēju iespēju pieteikties bezdarbnieku apmācībai un pieprasījuma veidlapa pieejama aģentūras mājas lapas (www.nva.gov.lv) sadaļā „Klientiem” --> „Aktuālie pakalpojumi” --> Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma un ikvienā no 28 NVA filiālēm visā Latvijā. Seminārs "Eiropas Savienības jaunā perioda programmas "Eiropa pilsoņiem" (2014-2020) piedāvātās iespējas pašvaldībām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām" Semināru rīko: Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkts sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru  Bezmaksas semināra laiks un vieta: 2014. gada 13.februārī no plkst. 11:00 – 13:30, Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centra 1.stāva mācību klasē, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2.
 
Mērķauditorija: Kurzemes un tuvāko reģionu pašvaldību kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuri, vēlas saņemt finansējumu starptautiskas sadarbības, kā arī vietējiem projektiem ES programmas „Eiropa pilsoņiem” jaunajā darbības periodā no 2014.gada.
 
Semināra darba kārtību skatīt ŠEIT.

Seminārā tiks sniegta informācija par ES programmu „Eiropa Pilsoņiem”, tās atbalsta iespējām pašvaldībām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pieteikumu veidlapas aizpildīšanas metodi. Seminārā uzstāsies un ar pieredzi par dalību šādos projektos dalīsies pārstāvis no pašvaldības vai nevalstiskās organizācijas.
Tuvākās projektu iesniegumu kārtas termiņš šajā atbalsta programmā ir šī gada 1. marts
Dalību seminārā lūgums pieteikt pa tālruni 63807276, vai rakstot uz e-pastu: marita.melvere@kurzemesregions.lv, norādot vārdu, uzvārdu, iestādi un ieņemamo amatu, tālruni un/vai e-pastu.
Pieteikšanās semināram: līdz 11. februārim, plkst. 17.00
  Informāciju sagatavoja: Inguna Balcere un Baiba Kūma Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs Tel. 63807276; 63807275 www.kurzemesregions.lv