Kurzemes plānošanas reģions izsludina radošo darbu un eseju konkursus skolēniem

Kurzemes plānošanas reģions izsludina radošo darbu un eseju konkursus skolēniem Radošo darbu konkurss ”Mana Kurzeme” un eseju konkurss ”Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi” tiek rīkots Kurzemes ilgtermiņa attīstības plānošanas procesa ”Kurzeme 2030” ietvaros. Ilgtermiņa skatījums veidojas katrā vietā, katram cilvēkam un mums visiem kopā. Konkursu mērķis ir likt aizdomāties – kas ir Kurzeme katram no mums, un kas esam mēs Kurzemē – veidojot savu redzējumu un paužot attieksmi par Kurzemi un tās nākotni. Piedalīties aicināti pamatskolu, vidusskolu un profesionālo vidusskolu 7.–12. klašu skolēni. Radošo darbu konkursa ”Mana Kurzeme” uzdevums ir paust savu nākotnes Kurzemes redzējumu, kas var tikt izteikts atšķirīgā mērogā (tuvākā apkārtne, ciems, pilsēta, visa Kurzeme). Radošo darbu formāts netiek ierobežots – tas var būt zīmējums, fotogrāfija, video, rokdarbi u.tml. Var būt kopēji (divu un vairāku autoru) veidoti autordarbi. Darbi ir jāiesniedz līdz 2014.gada 19.maijam Kurzemes plānošanas reģiona Plānošanas nodaļai, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā. Iesniegtos darbus vērtēs komisija, kas sastāvēs no Kurzemes plānošanas reģiona un radošo profesiju pārstāvjiem. Komisija ņems vērā autora/-u radošo ideju, darba oriģinalitāti un atbilstību darba tēmai. Labāko darbu autori tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem un tiks uzaicināti pārstāvēt Kurzemes jauniešu intereses Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitā.  1.-3.vietu ieguvējiem tiks piešķirtas naudas balvas: 1.vieta – 60 EUR, 2.vieta – 30 EUR, 3.vieta – 20 EUR. Konkursa nolikumu skatīt šeit. Eseju konkursa ”Kā es redzu savu nākotnes Kurzemi” uzdevums ir līdz 2014. gada 19. maijam iesniegt eseju latviešu valodā, ne garāku par 300 vārdiem, sūtot to elektroniski uz konkurss@kurzemesregions.lv. Darbam jāpauž nākotnes Kurzemes redzējums, kas var tikt izteikts atšķirīgā mērogā (tuvākā apkārtne, ciems, pilsēta, visa Kurzeme). Darbus vērtēs komisija, kas sastāvēs no  Kurzemes plānošanas reģiona un radošo profesiju pārstāvjiem. Komisija ņems vērā autora radošo ideju, darba oriģinalitāti un atbilstību darba tēmai. Labāko eseju autori un skolas tiks apbalvoti ar atzinības rakstiem. 1.-3.vietu ieguvējiem tiks piešķirtas naudas balvas: 1.vieta – 60 EUR, 2.vieta – 30 EUR, 3.vieta – 20 EUR. Labāko eseju vai vienas vai vairāku eseju fragmentus publicēs mājas lapā www.kurzemesregions.lv un Kurzemes plānošanas reģiona informatīvajā izdevumā ”Ziņu lapa”. Labāko darbu autori tiks uzaicināti pārstāvēt Kurzemes jauniešu intereses Kurzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitā. Konkursa nolikumu skatīt šeit. Konkursu rezultāti tiks paziņoti mājas lapā www.kurzemesregions.lv un dalībniekiem personīgi. Papildu informācija par konkursa norisi – Dace Strazdiņa,  dace.strazdina@kurzemesregions.lv, tālr. 63321324, 26691192. Informācijas avots: http://www.kurzemesregions.lv/news/212 http://www.kurzemesregions.lv/news/213