Kurzemes reģiona jauniešus aicina piedalīties apmācībās par starpkultūru izglītību

Kurzemes reģiona jauniešus aicina piedalīties apmācībās par starpkultūru izglītību Apmācību mērķis ir sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par starpkultūru izglītību un veidot prasmes iniciatīvu attīstīšanā, sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību. Apmācības notiks no 19.–21. februārim viesnīcā "Rezidence", Vandzenē, Vandzenes pagastā, Talsu novadā. Apmācību uzdevumi:
  • noskaidrot starpkultūru izglītības lomu jaunatnes programmās;
  • izzināt starpkultūru izglītības kompetenču attīstību un to apgūšanas tehnikas;
  • izprast pārmaiņas, kas notikušas starpkultūru izglītības attīstībā;
  • veicināt jaunu iniciatīvu/projektu izveidi starpkultūru izglītības jomā.
Dalībnieku profils: jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri vēlas veidot projektus un iniciatīvas starpkultūru izglītības jomā. Apmācības paredzētas 22 dalībniekiem. Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji. Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem. Pieteikšanās apmācībām šeit: http://ejuz.lv/starpkulturam Pieteikšanās termiņš: 10. februāris, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 12. februārim. Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līva Štāle-Rācene, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore tālr.: 22046231, youth@redcross.lv. Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" struktūrvienību "Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne" (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" meklējiet tīmekļa vietnē: www.jaunatne.gov.lv Teksts: Līva Štāle-Rācene, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore Tālr.: 22046231 E-pasts: youth@redcross.lv