Kurzemes skolas pārstrādei nodod 5,3 tonnas bateriju un 42,9 tonnas elektroiekārtu atkritumu

Kurzemes skolas pārstrādei nodod 5,3 tonnas bateriju un 42,9 tonnas elektroiekārtu atkritumu Noslēdzies „Zaļā josta” rīkoto otrreizējo izejvielu vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”, kura ietvaros mācību gada garumā skolēni pārstrādei savāca 27,8 tonnas izlietotu bateriju un 178,4 tonnas savu mūžu nokalpojušu elektroiekārtu. Tādējādi ar bērnu palīdzību izdevies pasargāt vidi no piesārņojuma ar smagajiem metāliem, novērst skābju un bīstamu ķīmisko savienojumu nokļūšanu gruntsūdeņos, kā arī pasargāt iedzīvotājus no kancerogēnu vielu un indīgu ķīmisko savienojumu uzkrāšanās organismā, kas izraisa nopietnas saslimšanas. Piektā daļa no visām savāktajām baterijām un ceturtā daļa no elektroiekārtām nākusi no Kurzemes reģiona izglītības iestādēm. Skrundas novadu šajā akcijā pārstāvēja Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola. Pateicoties skolotāju , skolēnu un viņu atbalstītāju aktīvai darbībai, tika savākti 2348 kg. iegūstot 24 vietu 74  novadu konkurencē. Izlietotas baterijas un nolietotas elektroiekārtas ir videi kaitīgi atkritumi. To sastāvā esošās ķīmiskās vielas un to savienojumi, smagie metāli, skābes un indīgas gāzes, nonākot vidē, nopietni apdraud cilvēku veselību. Lai arī iedzīvotu izpratne par atkritumu šķirošanas nepieciešamību ar katru gadu pieaug, tomēr „Zaļā josta” regulāri saskaras ar cilvēku bezatbildīgu rīcību, izmetot šos bīstamos atkritumus tam nepiemērotās vietās. Īpašs posts tiek nodarīts, cenšoties nelegāli utilizēt elektroiekārtu atkritumus, izmetot tos dabā, kur, ārējās vides ietekmē, to korpusi sāk korodēt un sastāvā esošās kaitīgās vielas nonāk vidē, radot draudus cilvēka veselībai – smagas saindēšanās, onkoloģiskas saslimšanas, pat neauglību. Izglītojot iedzīvotājus par pienākumiem pareizi utilizēt videi kaitīgos atkritumus, mācot pareizi šķirot atkritumus un radot ērtu iespēju videi draudzīgā veidā atbrīvoties no nokalpojušām elektroiekārtām un baterijām, „Zaļā josta” sadarbībā ar AS „BAO” un Valsts izglītības satura centru aicināja iesaistīties izlietoto bateriju un elektroiekārtu vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”. Lai arī konkurss tika izsludināts izglītības iestāžu auditorijai, ar bērnu starpniecību tīras vides veidošanā tika iesaistīta visa ģimene. Paralēli izlietoto bateriju kaudzēm dalībnieki pārstrādei nogādāja vecos televizorus, novecojušos monitorus, salūzušos ledusskapjus un citas lielākas un mazākas nederīgās elektroiekārtas, bērnu vecāki apbraukāja lauku radus, atbrīvojot tos no šķūnīšos iekrātām salūzušajām tehnikas vienībām. Kurzemi bateriju vākšanā pārstāvēja 41 izglītības iestāde, iesaistot bērnus tīrākas vides veidošanā, pārstrādei nododot 5,3 tonnas izlietotu bateriju. Īpašu aktivitāti izlietoto bateriju vākšanā izrādīja Liepājas izglītības iestādes. Liepājā, piedaloties 9 skolām, tika savāktas 1,4 tonnas bateriju. No Kuldīgas novada, piedaloties 7 izglītības iestādēm, savākti 898 kg bateriju. Savukārt Ventspils novada 5 izglītības iestādēm izdevies savākt 1,2 tonnas izlietotu bateriju. No Brocēnu novada bateriju vākšanā iesaistījās tikai 1 izglītības iestāde, taču skolas audzēkņu un pedagogu azarts bateriju vākšanā ļāvis izcīnīt godalgotu vietu. Brocēnu novada Gaiķu pamatskola iegūst 2. vietu bateriju vākšanas konkursa nominācijā “Vislielākais izlietoto bateriju apjoms uz vienu izglītības iestādes audzēkni”, savācot 8,12 kg bateriju uz 1 skolēnu. Nolietotas elektrotehnikas vākšanā iesaistījās 33 izglītības iestādes no Kurzemes, savācot 42,8 tonnas elektroiekārtu atkritumu. Īpaši nopelni elektroiekārtu vākšanā ir Ventspils izglītības iestādēm – piedaloties 7 skolām, savāktas 11,3 tonnas elektrotehnikas. Savukārt starp Kurzemes novadiem aktīvākais elektroiekārtu vākšanā bija Saldus novads. Piedaloties 6 mācību iestādēm, turklāt tikai pirmsskolas izglītības iestādēm un pamatskolām, izdevies savākt 8,4 tonnas elektroiekārtu. Kurzemes izglītības iestādes izcīnījušas 3 godalgotas vietas elektroiekārtu vākšanas konkursā. Pēc kopējā savāktā elektroiekārtu apjoma skolā, konkursā 3.vietu iegūst Mērsraga vidusskola, savācot 4,1 tonnu elektroiekārtu. 4.vietā ierindojas Liepājas Ezerkrasta sākumskola, kuras audzēkņi savākuši gandrīz 4 tonnas elektroiekārtu. 5.vietā Ventspils novada Vārves pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" filiāle, kuras mazie audzēkņi ar vecāku atbalstu pārstrādei nogādāja 3,7 tonnas nolietotu elektroiekārtu. Plašāka informācija par izlietoto bateriju un nolietotu elektroiekārtu vākšanas konkursa „Tīrai Latvijai!” rezultātiem, Latvijas reģionu sniegumu, kā arī uzvarētāju saraksts atrodams „Zaļā josta” mājaslapā www.zalajosta.lv.   Papildu informācija: Laima Kubliņa, „Zaļā josta” mārketinga vadītāja 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv www.zalajosta.lv, www.lzj.lv