Kurzemes tūrisma asociācija izsludina stāstu konkursu par tēmu „Ražots Kurzemē”.

Projekta „Jauna un inovatīva tūrisma pakalpojuma attīstīšana Kurzemē”, ko ievieš biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija", ietvaros tiek izsludināts stāstu konkurss par tēmu „Ražots Kurzemē”. Konkurss tiek rīkots ar mērķi uzzināt un stāstīt tālāk par tiem cilvēkiem un lietām, ar ko varam lepoties: cilvēkiem, kas radījuši jaunu ideju vai produktu; lietām, kas top tepat – Kurzemē; tradicionālo vērtību saglabātājiem, kopējiem un popularizētājiem.
Projekts „Jauna un inovatīva tūrisma pakalpojuma attīstīšana Kurzemē” ir vērsts uz zīmola „Ražots Kurzemē” popularizēšanu, uz Kurzemei raksturīgo kultūras, amatniecības un gastronomisko tradīciju atjaunošanu un piedāvāšanu tūristiem.
Stāsti par konkrēta produkta vai pakalpojuma rašanās ideju un attīstību ir nozīmīgi ne vien ar to, ka dod iespēju ikvienam uzzināt par iniciatīvas bagātiem cilvēkiem, uzņēmējiem, kas uzsākuši, piemēram, saldumu ražošanu no vietējām izejvielām, koka laivu būvniecību pēc senajām metodēm vai audeklu aušanu no dabīgiem materiāliem un Kurzemei raksturīgās krāsās. Šādi stāsti veido visa reģiona identitāti, vairo kurzemniekos lepnumu par savu piederību konkrētam novadam, kā arī ir izmantojami kā lielisks mārketinga instruments, lai pavēstītu tūristiem par savu piedāvājumu un tā unikalitāti.
Iesniegtie darbi tiks publicēti interneta mājas lapā www.madeinkurzeme.lv, kā arī tiks izmantoti zīmola „Ražots Kurzemē” publicitātei. Bet katrs stāsta iesniedzējs saņems pārsteiguma balvu no Kurzemes Tūrisma asociācijas.
Stāstus iespējams iesniegt gan datorrakstā, gan rokrakstā līdz 2012.gada 15.maijam. Tiem var pievienot gan saistošas fotogrāfijas, gan informatīvus vai ilustrējošus materiālus, gan arī audio un video materiālus. Sazinoties ar Kurzemes tūrisma asociāciju, iespējams organizēt klātienes interviju, lai izveidotu konkrētā uzņēmuma stāstu.
Konkursa darbus lūdzam sūtīt uz e-pastu: jana@kuldiga.lv vai uz biedrības „Kurzemes Tūrisma asociācija” biroju Baznīcas ielā 5, Kuldīgā, LV-3301, ar norādi „Stāstu konkursam”.
Kā jau iepriekš tika ziņots, finansējuma saņēmējs, biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija”, 2011.gada 29.novembrī noslēdza līgumu Nr. 1DP/1.5.2.2.2./11/APIA/SIF/175/65 ar „Sabiedrības integrācijas fonds” par projekta „Jauna un inovatīva pakalpojuma attīstīšanu Kurzemē” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
Informāciju sagatavoja:
Jana Bergmane
Biedrība „Kurzemes Tūrisma asociācija”
Izpilddirektore
Tālr. 63322259; 20371650
e-pasts: jana@kuldiga.lv