Kurzemes vīru kori aicina uz dižkoncertu Skrundas estrādē

Kurzemes vīru kori aicina uz dižkoncertu Skrundas estrādē 15. jūlijā plkst. 18.00 Skrundas estrādē notiks IV Kurzemes vīru koru dižkoncerts. Koncerta mākslinieciskais vadītājs maestro Edgars Račevskis šogad uz koncertu pulcinājis korus no Nīcas, Brocēniem, Talsiem, Ventspils, Aizkraukles, Rīgas, Liepājas, Rojas, Kazdangas un Skrundas, kā arī folkloras kopu “Suitu vīri”, solistus un Inčukalna novada pūtēju orķestri. Pēc koncerta - balle. Savukārt plkst. 21.00 Skrundas estrādē notiks zaļumballe kopā ar grupu "Sapņu pietura”. Ieejas maksa: 3,00 EUR, Kurzemes vīru koru dižkoncerta dalībniekiem – bez maksas.