Labdarības koncerts Rudbāržos

Labdarības koncerts Rudbāržos 26.oktobrī Rudbāržu tautas namā notika labdarības koncerts, kura mērķis bija savākt līdzekļus Rudbāržu evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa un sakristejas atjaunošanai.
Rudbāržu baznīca, kurai šogad aprit 107 gadi, ir viena no mazākajām baznīcām Latvijā. Šī ēka ir vērtība ne tikai tiem ļaudīm, kas to apmeklē, bet arī katram rudbāržniekam, jo tā ir neatņemama Rudbāržu vides sastāvdaļa. Diemžēl ēka, tāpat kā cilvēks, noveco. Tāpēc ir svarīgi kopt, atjaunot un saglabāt baznīcu kā kultūrvēsturisku ēku, lai tā kalpotu arī nākamajām paaudzēm.
Visiem ziedotājiem tika dāvāts jauks un sirsnīgs koncerts, kuru atklāja Rudbāržu ev. lut. draudzes priekšniece Austa Osvalde un ērģelniece Svetlana Rudzīte. Labdarības pasākumā piedalījās O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 1.- 4. klašu deju kolektīvs un mazās dziedātājas - Sanija Freimane un Sanita Gansone - skolotājas Lienes Alencevičas vadībā, vijolniece Annija Meija, dziedātāji - Endija Gansone un Didzis Pilskungs. Filozofiskās pasakas no Daces Priedes grāmatas „Mana dienas grāmata” lasīja Rudbāržu teātra „Spēlmaņi” dalībnieces: Mārīte Kviese, Jana Kozjura un Aija Muceniece. Koncertā piedalījās viesi no Skrundas: dziedātājas Dita Ņuņēvica un Aivita Emerberga, Levitas Paulauskas vecākā deju grupa, Skrundas baptistu draudzes ansamblis Liānas Forstmanes vadībā. Labdarības koncertu organizēja un vadīja Mirdza Pilskunga un Svetlana Rudzīte. Īpašs paldies Janai Kozjurai, Ditai Ņuņēvicai, Mārītei Āboliņai, Dagnijai Grundbergai un Indulim Gūtmanim. Pasākuma atbalstītāji: Rudbāržu tautas nams un Rudbāržu evanģēliski luteriskā draudze.
Pasākuma noslēgumā Skrundas novada Domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga sacīja: „Rudbāržu ļaudis var lepoties ar savu veikumu un uzņēmību. Ja cilvēks patiesi tic, tad viņam viss ir pa spēkam.” 
Rudbāržu evaņģēliski luteriskās draudzes vārdā sakām paldies visiem labas gribas cilvēkiem, kuri rīkoja un piedalījās labdarības pasākumā. Paldies Rudbāržu uzņēmējiem un iedzīvotājiem, Skrundas uzņēmumiem: SIA„Pindstrup Latvia”, SIA„Viesturi AZ”, SIA”Arfos”, veikalam „Ziedkātiņi”, Skrundas evaņģēliski luteriskajai draudzei, kā arī individuālajiem ziedotājiem. Labdarības pasākumā tika saziedoti 308, 78 Ls.
 
Teksts - Svetlana Rudzīte
Foto - Dagnija Grundberga un Mārīte Āboliņa