Labiekārtos rotaļu laukumu pie Nīkrāces pamatskolas

Labiekārtos rotaļu laukumu pie Nīkrāces pamatskolas 10. aprīlī biedrība “Ventas krasti” noslēdza līgumu ar  Lauku atbalsta dienestu par projekta “Atpūtas un rotaļu laukums Nīkrācē” realizāciju.   Projektu finansē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākums “Lauku ekonomikas dažādošanai un dzīves kvalitātes veicināšanai vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta realizācija paredzēta līdz š.g. 30. oktobrim, par kopējo summu 14215,98 EUR. Projekta ietvaros pie Nīkrāces pamatskolas, bijušā vecā rotaļlaukuma vietā, tiks uzstādītas šūpoles, līdzsvara tiltiņš, alpīnistu siena un vingrošanas iekārta, kā arī labiekārtota teritorija. Pakalpojumu sniegs SIA “FixMan” un SIA “Skrundas Komunālā Saimniecība”. Teksts: Inese Ivāne, biedrības “Ventas krasti” valdes priekšsēdētāja, projekta vadītāja