Labo darbu nedēļa Nīkrācē

Labo darbu nedēļa Nīkrācē Nīkrācē par labu tradīciju izveidojusies labo darbu veikšana oktobrī. Turpinot ilgo un labo sadarbību ar Nīkrāces pamatskolu, arī šogad ar skolotāju Rudīti Ābolu un 8. klases bērniem, kā arī bāriņtiesas locekli Ilonu Rītiņu devāmies grābt lapas pie vientuļās pensionāres Lēnu ciema “Vērpjos”. Bērni bija gandarīti par paveikto darbu. Pateicībā par labi padarīto darbu Rasmas kundze bērnus cienāja ar saldumiem. Teksts: Santa Knopkena, sociālā darbiniece Nīkrācē Foto: Ilona Rītiņa