"Labo domu stunda" Skrundā

18. novembra vakarā skrundeniekus vienoja ”Labo domu stunda”. Iestājoties krēslai, Skrundas kultūras nama darbinieki aicināja aizdegt sveces savos namos, iznest tās mūsu pilsētas ielās un baznīcas uzkalniņā, kur katra sveces liesma simbolizēja laba vēlējumus sev, saviem līdzcilvēkiem, novadam, pilsētai un valstij. Skrundas Evaņģēliski luteriskās draudzes ērģelniece Ilze Koļesova dievnamā atskaņoja ērģeļmūziku, kas deva iespēju katram no klātesošajiem pabūt dievnamā, ieklausīties mūzikā un sevī. Baznīcas uzkalniņā klātesošos sildīja ne tikai sveču liesmiņas, bet arī Levitas Paulauskas vadītās modes deju grupas un Gunas Pavilaites vadītā sieviešu vokālā ansambļa ”Romance” priekšnesumi. Latvija tie esam mēs paši. Paldies jauniešu centra brīvprātīgajiem un visiem ļaudīm, kas izgaismoja mūsu pilsētu ar labām domām un svecīšu gaismu. Teksts: Loreta Robežniece, Skrundas kultūras nama direktore Foto: Aivita Emerberga