Lāčplēša nedēļas pasākumi Nīkrāces pamatskolā

Lāčplēša nedēļas pasākumi Nīkrāces pamatskolā Lāčplēša dienas ietvaros Nīkrāces pamatskolā notika vairāki pasākumi par godu Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņai. Skolēni piedalījās spēlē “Jaunie Rīgas sargi” Talsos, kā arī sacensībās Kuldīgā un O. Kalpaka muzejā Airītēs. 4. novembrī Nīkrāces pamatskolas skolēni piedalījās spēlē “Jaunie Rīgas sargi”, kuru Talsos pie novadpētniecības muzeja organizēja Talsu jaunsardzes un informācijas centrs. “Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus!” ir piedzīvojuma spēle brīvā dabā, kuras laikā jaunieši padziļina Latvijas vēstures zināšanas un apgūst iemaņas un prasmes, ar kurām ikdienā saskaras jaunsargi, iemācās sadarboties komandā un izdzīvo sajūtas un notikumus, kas risinājās pirms 100 gadiem. Spēles misija ir palīdzēt jauniešiem atklāt patriotisma jūtas, veidot un stiprināt valstiskuma apziņu. Iekļūstot otrajā kārtā, komandai bija jāizgatavo savs karogs. To komanda lietoja spēles atklāšanā un arī kā komandas atpazīšanas zīmi. Nīkrāces komandu pārstāvēja Karīna Sietiņa, Agnese Dace Kaktavičus, Paulīna Vaļule, Andis Blaževičs. Nīkrāces pamatskolas komanda ”Deviņvīru spēks” saņēma pateicību par piedalīšanos sacensībās un speciālo balvu par karoga noformējumu un tā prezentēšanu. 10. novembrī Kuldīgas pilskalnā notika ikgadējās, Lāčplēša dienai veltītās, militarizētās sacensības "Spēks un daile”. Pasākums tika organizēts, lai popularizētu Latvijas Republikas Zemessardzi, veicinātu jauniešiem interesi par militāro aktivitāšu iespējām Latvijā. Mājas darbs bija sagatavot savu karogu un to prezentēt. Komandai bija jāveic militārā stafete lauka apstākļos, pārbaudījumā “Raibais plāksteris” jāparāda savas medicīniskās zināšanas un jāatbild uz teorētiskajiem jautājumiem par “Vēsturi un šodienu”. Nīkrāces pamatskolas komanda “Deviņvīru spēks” ieguva 2. vietu, kā arī veicināšanas balvu par sniega figūras izveidošanu. Komandā startēja Karīna Sietiņa, Agnese Dace Kaktavičus, Renārs Jansons, Andis Blaževičs.  11. novembrī pie Oskara Kalpaka muzeja Airītēs Nīkrāces pamatskolas jaunsargi – Karīna Sietiņa, Agnese Dace Kaktavičus, Atis Viļumsons un Andis Blaževičs – piedalījās piemiņas brīdī un Lāčplēša dienai veltītajās sacensībās. Bet 11. novembra vakarā pie skolas tika aizdedzinātas pašu izgatavotajos svecītes lukturīšos, par godu Latvijas brīvības cīņā kritušajiem. Pēc tam devāmies uz Lēnām, lai pie O. Kalpaka piemiņas memoriāla kopā ar Nīkrāces pagasta iedzīvotājiem piedalītos piemiņas brīdī. Lāčplēša nedēļas pasākumi mūs saliedēja un apliecināja, ka mēs visi kopā varam darīt Latviju stipru un laimīgu. Teksts un foto: Anita Sebeža, Nīkrāces pamatskolas direktore