"Laimīgu jauno mācību gadu!"

1. septembrī plkst. 15.00 Skrundas kultūras namā notiks Zinību dienas pasākums “Laimīgu jauno mācību gadu!” ar multeņu skatīšanos, karaokes dziedāšanu un seju apgleznošanas darbnīcu. Ieeja pasākumā - bez maksas.  
 
“Aktivitāte, kas ir jauniešu iniciatīva, tiek īstenota Skrundas novada pašvaldības projekta „Mēs savam novadam!” (līgums Nr. 4-27/34) ietvaros, kas tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” valsts budžeta finansējuma ietvaros.”