Lasot grāmatas, dāvā prieku citiem

Lasot grāmatas, dāvā prieku citiem Skrundas pašvaldības Veselības un sociālās aprūpes centrā reizi mēnesī, ceturtdienās, viesojas Gita Johansone, kas centra pacientiem lasa priekšā grāmatas. Gita to dara brīvprātīgi, jo pašai ļoti patīk lasīt un iepriekš bija dzirdējusi par šādu praksi Amerikā. Viņa atzīst, ka sākumā literārās pēcpusdienas bija plānotas pusstundas garumā, bet tagad, gan klausoties, gan pēc tam aktīvi apspriežot dzirdēto, nemanot paiet pat pusotra stunda. Gita saka, ka ļoti labprāt klausās un diskusijās iesaistās tieši vīrieši. Pārspriests tiek ne tikai izlasītais, centra iemītnieki dalās arī savās atmiņās un dzīves pieredzē. Pirms Latvijas valsts svētkiem tika lasīta Kārļa Skalbes grāmata “Mazās piezīmes”, teikas par Kurzemi, par Skrundas novadā zināmām vietām un nobeigumā – Latviešu tautas pasakas. Nākamajā reizē, tuvojoties Ziemassvētkiem, plānots lasīt Ziemassvētku stāstus. Gita Johansone saka lielu paldies Skrundas bibliotēkām – gan pilsētas, gan bērnu bibliotēkai, kuras palīdz piemeklēt grāmatas nākamajai reizei, lai atkal varētu dāvāt prieku apkārtējiem un gūt gandarījumu par padarīto. Teksts: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste